dimarts, 25 de novembre del 2008

Proposta per tal de regularitzar els enterraments civils

La proposta que presentem al plenari de l'Ajuntament de la Seu contempla la cessió d’espais, l’elaboració d’un protocol i facilitar dues persones de l’Ajuntament per a les cerimònies d'enterraments civils. Aquesta és una iniciativa conjunta entre els grups del PSC-Progrés i d’IC-Verds.

Aquesta proposta sorgeix motivada pel fet que, en aquests moments, les cerimònies d’acomiadament civil a la Seu no tenen una oferta clara i protocolaritzada malgrat una creixent demanda social.
Per aquest motiu, la mateixa pretén acordar la cessió d’equipaments municipals, a més de la sala de Sant Domènec, on el seu ús per a finalitats de cerimònia civil d’acomiadament ja fou acordat en un plenari anterior.

Com a segon punt també es proposa elaborar un protocol per a la celebració correcta i normalitzada d’una cerimònia d’enterrament civil d’acord amb els usos i costums dels municipis catalans.
El tercer punt fa referència a la necessitat de preveure dues persones, per part de l’Ajuntament, per realitzar les tasques de mestre de cerimònies i ajudar i col·laborar amb la família del difunt en tot el procés d’organització de l’acte d’enterrament.

El quart i últim punt proposa comunicar a les empreses funeràries locals la materialització del present acord per tal que puguin adequar els seus serveis funeraris als continguts del mateix.

Cal ajudar a les famílies dels difunts que ho desitgin en tot el què puguem i oferir un servei integral per acomiadar-los dignament. A més, la diversitat cultural i religiosa no afebleix la vida cívica d’una població sinó que pot enfortir-la si les institucions públiques faciliten raonablement les aspiracions dels diversos sectors socials.

Aquests són els continguts de l'acord que es sotmetran a votació el proper dilluns:
1. Facultar la Junta de Govern Local per tal que pugui cedir locals per a finalitats de cerimònia civil d’acomiadament, en especial St. Domènec, tal com ja s’acordà en un plenari anterior, i la Capella de la Immaculada, quan estiguin les obres acabades.

2. Elaborar un protocol per a la celebració correcta i normalitzada d’una cerimònia d’enterrament civil d’acord amb els usos i costums dels municipis catalans amb experiència suficient per poder-lo posar a disposició de les famílies.

3. Preveure dues persones, per part de l’Ajuntament, per realitzar les tasques de mestre de cerimònies i ajudar i col·laborar amb la família del difunt en tot el procés d’organització de l’acte d’enterrament.

4. Comunicar a les empreses funeràries locals la materialització del present acord per tal que puguin adequar els seus serveis funeraris als continguts del mateix.

5. Que entri en vigor, com a màxim, a partir del dia 1 d’abril de 2009.

dijous, 13 de novembre del 2008

Els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)

En l'actual conjuntura econòmica internacional de crisi financera i econòmica la Generalitat de Catalunya haurà de fer front a un augment considerable d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), entre els que destaquen els de Nissan, que pot provocar l’acomiadament de 1.680 treballadors, i els de Seat, el qual el Departament de Treball ha autoritzat no fa gaires dies parcialment.

Segons Treball, aquesta mesura suposarà, en el pitjor dels casos, la suspensió dels contractes de 1.969 treballadors, els quals no són pocs. Davant d’aquesta situació és important concretar projectes industrials de futur per a les plantes que tenen aquestes i altres companyies a Catalunya i afrontar el període de negociació amb els sindicats amb la voluntat de realitzar només els ajustaments de plantilla imprescindibles. Davant la presentació dels ERO la Conselleria ha de garantir que cap d’aquests ERO encobreixi una decisió empresarial sota l’excusa de la crisi, que impliqui un procés de deslocalització o un greuge dels drets laborals.

Cal aprofitar al màxim la legislació vigent que exigeix la presentació de plans socials per minimitzar les conseqüències dels expedients per als treballadors.

Respecte al nombre d’EROs i de treballadors afectats les dades mostren que l’any 1993, en el punt àlgid de l’anterior crisi, es van autoritzar 3.718 expedients d’extinció de contracte, que van afectar 38.414 treballadors.

L’any 2003 vàrem trobar que el resultat va ser de 463 expedients d’extinció que van afectar 10.712 treballadors. Entre l’octubre de 2007 i el setembre de 2008 s’han autoritzat 357 EROs d’extinció a Catalunya, que han suposat l’acomiadament de 6.892 persones.

Pel que fa als expedients de suspensió de contractes que impliquen que el treballador passa a l’atur per un temps, però passat el període de suspensió torna a ocupar el seu lloc de treball, l’any 1993 es van autoritzar 908 expedients d’aquest tipus que van afectar 62.374 treballadors.

Entre octubre de 2007 i setembre d’enguany s’han acceptat 124 EROs de suspensió, que estan afectant temporalment 2.745 treballadors, xifres lleugerament superiors a les que va haver l’any 2003.

A Catalunya la població ocupada en la indústria s’ha mantingut estable en els darrers anys entre 700 o 800 mil persones. Actualment, hi ha la major quantitat de persones treballant de la història a Catalunya amb un total de 3 milions i mig de treballadors.

Fins el juny es va produir una creació neta d’ocupació, amb un augment de l’atur però també del nombre de persones ocupades.

Un altre aspecte destacable és el compliment estricte del Tractat de Lisboa, en termes de treball: un 70% de persones ocupades d’entre 16 i 64 anys, més d’un 60% de dones ocupades i més del 50% de majors de 55 anys ocupats.

Aquí teniu la notícia de l'expedient de regulació:

dijous, 6 de novembre del 2008

El rumb d'Obama i dels Estats Units

El 4 de novembre de 2008 ja ha passat a la Història com el dia en que Barack Obama va aconseguir la victòria en les presidencials dels Estats Units.

Segons les dades que faciliten les cadenes de televisió més importants, Obama hauria aconseguit 349 vots electorals, per 163 de McCain, en el que seria la victòria més àmplia des de que Clinton guanyés a Bob Dole al 1992.

Aquesta victòria, sumada a l’obtinguda al Congrés i al Senat, ha de permetre al Partit Demòcrata i al President electe Barack Obama portar a terme sense dificultats el seu programa de reformes legislatives.

Obama ha guanyat en els estats en que ho van fer Kerry i Gore als anys 2004 i 2000 respectivament, consolidant feus tradicionals com la costa est, des de Maine a New Jersei, la regió dels grans llacs, i la costa oest, des de Washington a Califòrnia.

A més a més ha guanyat a la majoria dels anomenats “Battleground States”, on Bush va cimentar la seva victòria i què McCain confiava en guanyar. Així, la victòria d’Obama a Florida, Ohio, Pensilvània, o Virgínia ha estat la clau per alçar-se guanyador.

Cal felicitar al guanyador i al poble dels Estats Units, que ha optat pel canvi, per girar full a l’etapa Bush i donar una oportunitat a l’esperança. Barack Obama representa la necessitat de canvi davant la política neocon portada a terme els darrers 8 anys, durant l’Administració de George W. Bush.

Ha estat la campanya més decisiva de les últimes dècades, que ha fet d’Obama un candidat del present i un president del futur.

El llegat de George W. Bush en ha deixat; unilateralisme, guerra preventiva, invasió d’Irak, conservadorisme moral, foment del capitalisme salvatge i la major crisi econòmica dels darrers 100 anys.

En aquests mesos, Barack Obama ha aconseguit que les noves generacions s’interessin per la política, que els més desafavorits confiïn en les seves promeses, i que el conjunt de la societat cregui en el seu discurs. La victòria d’Obama, exemplifica, en definitiva, la victòria també de la convicció que la participació en política serveix per canviar fets i realitats, petites o grans

Per la resta del món, i en particular per a Espanya, la victòria d’Obama ha de significar un canvi en la política exterior dels EUA. Això suposarà el retorn a una política internacional basada en el multilateralisme, el respecte a les Nacions Unides, el foment de la pau i del diàleg.

Un canvi d’escenari total, que donarà pas a polítiques multilaterals i consens internacional.
A continuació podeu veure el primer discurs d'Obama com a guanyador de les eleccions:

dimecres, 5 de novembre del 2008

Algunes dades sobre els impostos municipals

Durant el plenari del dilluns el nostre grup va votar en contra de l’augment del 4,5% de tots els impostos de l’Ajuntament de cara al 2009. El mes de setembre ja vàrem defensar la congelació dels impostos per tal de no augmentar més la pressió fiscal en una situació de crisi econòmica com la que estem vivint.

De fet els anys 1994, 1997 i 2002, quan els nostres companys de partit tenien la responsabilitat de govern, ja es varen congelar els impostos en situacions econòmiques molt més favorables de la que estem vivint actualment.

Segons les dades presentades per l’equip de govern de l’Ajuntament la recaptació total de l’IBI entre el 2003 i el 2008 ha augmentat un 45% mentre que l’augment dels preus només ho ha fet un 20%. Aquesta diferència evidencia que l’equip de govern té marge de maniobra suficient per congelar els impostos ja que ha recaptat molts més diners en els últims anys.

També cal destacar que l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que paguen les empreses de la Seu es pot veure augmentat, en alguns casos, fins a un 100% ja que l’equip de govern penalitza a 10 carrers de la ciutat. Aquesta nova classificació d’aquests carrers comportarà un augment de l’IAE.

Per últim, destacar que els diners que rep l’Ajuntament per part del govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han augmentat d’una manera molt important durant els últims cinc anys. D’aquesta manera, les aportacions de la Generalitat han augmentat un 76% i les de l’Estat ho han fet un 46%.

Amb aquest augment del 4,5% s'incompleix una de les mesures anunciades hores abans, que és pujar els impostos per sobre de l’IPC.


Resulta evident doncs, que amb un augment de la recaptació de prop del 50% de l’IBI i les transferències de l’Estat i la Generalitat en els darrers cinc anys dona marge de maniobra suficient per congelar els impostos el 2009.

Us adjunto una altra gràfica on es veu molt clarament la tendència dels últims cinc anys dels conceptes comentats anteriorment: