divendres, 31 d’octubre del 2008

La Biblioteca de Sant Agustí i la Llar d'Infants

El nostre grup a l’Ajuntament de la Seu presentarà una proposta de plenari per ampliar l’horari d’obertura de la biblioteca municipal i, així, adaptar-lo a les necessitats dels seus usuaris.

Actualment, la biblioteca municipal només obre tres tardes i tres matins a la setmana. D’aquesta manera, els dilluns, dimecres i divendres la biblioteca té les portes obertes de 3 a 9 del vespre i els dimarts, dijous i dissabte ho fa de 9 a 3 del migdia. Aquests horaris del tot insuficients per atendre les necessitats i demandes dels ciutadans de la Seu.

La comunitat educativa i els ciutadans de la ciutat ja han sol·licitat en altres ocasions l’ampliació dels horaris de la biblioteca al govern municipal sense rebre cap tipus de resposta satisfactòria.

Aquesta mesura es facilitarà les condicions de consulta de la biblioteca del col·lectiu d’estudiants i altres persones de la nostra ciutat.

Un equipament cultural i educatiu com aquest ha d’estar al servei de la ciutadania el màxim d’hores possible. Per tant, l’Ajuntament ha d’escoltar i donar resposta a les demandes ciutadanes per tal de millorar els serveis municipals.
Per altra banda, també presentem una proposta en relació a la llar d'infants municipal per atendre les famílies dels nens i nenes que es varen quedar sense plaça. Aquesta iniciativa preveu l’ampliació de les places de llar d’infants aprofitant que les obres del nou equipament, situat al carrer St. Ermengol, estan a punt de finalitzar.

Amb la nova llar d’infants s’ha de preveure l’acceptació dels nens i nenes exclosos durant el procés de matriculació, així com, adaptar l’edat mínima dels nens fins als 4 mesos per tal que coincideixi amb el permís de maternitat.

Després del període d’inscripcions de les diferents llars d’infants de la ciutat, durant el mes de setembre, una vintena de nens i nenes es varen quedar sense plaça. Aquest fet agreuja la situació dels pares i mares de La Seu que tenen fills de 0 a 3 anys i que difícilment poden conciliar la vida familiar i laboral. Aquesta llista encara s’ha vist més incrementada per les famílies que han formalitzat l’inscripció una vegada iniciat el curs escolar o bé aquelles que no complien amb els requisits mínims fixats per les bases municipals.

També es proposarà que es facin totes previsions oportunes de professorat i de material des de l’equip de govern de l’Ajuntament per tal que els nens puguin iniciar el curs tan bon punt acabin les obres. La finalització d’aquestes obres es preveu que siguin a principis de novembre.

Si es planifica correctament no hi haurà cap problema per donar cabuda a totes les famílies que actualment no tenen plaça. A més, és del tot imprescindible reduir l’edat mínima d’accés dels 6 als 4 mesos per a poder conciliar millor la vida laboral i personal.

No s’entendria que no es donés resposta a totes les famílies que porten tant de temps esperant l'arribada d'aquest nou centre educatiu.

divendres, 10 d’octubre del 2008

La crisi i les noves oportunitats

“En els moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement” Albert Einstein. Crisi, crisi i més crisi... aquest és el tema que ens ocupa i que monopolitza tots els magazines, informatius i col·loquis des de ja fa alguns mesos. Les contínues males notícies sobre la nacionalització de bancs, la fallida d’empreses, els expedients de regulació d’ocupació i l’alça desmesurada de preus minen la confiança del més optimista.

L’exdirector del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato, destacava les similituds de la crisi actual amb la del 1929, sobretot pel fet que ambdues situacions tenen el seu origen en una profunda crisi financera i de consum. Tot i això, no són pocs els experts que eviten comparar les dues crisis econòmiques entenent que les característiques del 1929 i del 2008 són incomparables.

De totes maneres, no hem de perdre de vista que, històricament, els grans canvis i les grans revolucions s’han alimentat de moments de crisi i incertesa. En aquests moments, en què el model econòmic capitalista trontolla i sembla no tenir uns fonaments prou sòlids sembla perillar la continuïtat del sistema actual. De ben segur que aquelles organitzacions que millor s’adaptin als nous escenaris i a les noves necessitats dels ciutadans seran les que surtin abans de la crisi i liderin amb èxit el nou model econòmic que convé construir.

Amparo Moraleda, Presidenta d’IBM a Espanya, destaca que “només podem competir amb la innovació i el coneixement”. D’aquesta manera, apunta una de les línies estratègiques que cal potenciar entre els governs i les empreses per tal de sortir de la crisi. També caldrà fomentar la creativitat, la imaginació i la productivitat en un entorn que serà molt més competitiu i exigent i on no sobreviuran les organitzacions que no ofereixin productes de qualitat i amb valor afegit.

“Els obstacles al camí del dèbils es converteixen en el camí dels forts” de Thomas Carlyle. Aquesta frase il·lustra prou bé la idea abans comentada de que les persones, empreses o territoris que millor s’adaptin i es basin en el coneixement i la innovació seran les que estaran al capdavant d’una societat que necessitarà recuperar-se d’aquesta ensopegada global. La motivació, les habilitats, les capacitats i la formació del personal i el treball en equip seran imprescindibles per adaptar-se a un mercat en canvi constant que demandarà persones creatives, assertives i empàtiques.

Durant aquest procés de transformació per adaptar-se al nou escenari econòmic les nostres empreses patiran més del compte pel fet de tenir una indústria antiquada i desfasada que no ha estat capaç d’aprofitar les èpoques de bonança econòmica per a modernitzar-se. Amb uns índex de productivitat que estan a la cua d’Europa i una gestió conservadora i tradicional qualsevol canvi de model productiu que ens plantegem no serà possible si no és a través d’una crisi com la que estem vivint.

Sempre he pensat que davant dels problemes cal buscar la millor de les solucions. També, que després d’una crisi sorgeixen noves oportunitats i que quan es tanca una porta se’n obra una altra. Aquest context posa de relleu la necessitat de veure l’ampolla mig plena i de generar la confiança necessària per traçar el nostre propi camí. Espero que aquestes línies serveixin per encoratjar a les persones emprenedores i amb inquietud que no es conformen amb una visió apocalíptica del futur que ens espera.

dimecres, 8 d’octubre del 2008

Plenari del Consell Comarcal

Dia: dijous, 9 d'octubre de 2008
Hora: 20:00h
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL
2. Conveni amb el Consorci AOC per a la prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals en l'àmbit de les TIC.
3. Conveni amb el Consorci AOC per a l'actuació del Consell Comarcal com a entitat col·laboradora.
4. Conveni amb els ajuntaments de la comarca pel servei d'assistència jurídica.
5. Modificació del contracte amb l'empresa Eurona Wifi Networks, SL per a l'explotació de la xarxa de telecomunicacions amb tecnologia sense fils.
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI
6. Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pel servei de transport de viatgers 2008.
7. Conveni de partenariat per al desenvolupament d'un projecte en el marc del Fons Social Europeu: ratificació del Decret d'adhesió.
8. Conveni amb l'Ajuntament d'Organyà i la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l'Alt Urgell Meridional per la planta de transferència d'Organyà.
9. Declaració de BCIL de l'església de Sant Pere d'Arsèguel.
10. Declaració de BCIL de l'església de Santa Coloma d'Arsèguel.
COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES
11. Conveni amb el Departament d'Educació, l'empresa TAURUS, SL i l'Ajuntament d'Oliana per impartir cicles formatius de gestió administrativa: ratificació de Decret.
12. Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la creació de l'Oficina d'Emancipació Jove.
13. Conveni amb el Departament de Salut per la Unitat Mòbil d'Atenció Primària (UMAP).
14. Moció sobre les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Alt Urgell del grup PSC Progrés.
15. Moció per ampliar la dotació econòmica dels consells comarcals per a transport escolar
d'alumnes d'ensenyament no obligatori a les comarques de l'Alt Pirineu dels grups CIU i ERC.
16. Moció per a instar al govern de la Generalitat de Catalunya a la redacció del Pla Director de l'aeroport de la Seu d'Urgell dels grups CIU i ERC.
17. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.
18. Informes de Presidència.
19. Torn obert de paraules als alcaldes.
20. Precs i preguntes.

dilluns, 6 d’octubre del 2008

Un nou ROM per a l'Ajuntament

El nostre grup a l’Ajuntament de la Seu ha presentat una proposta al plenari del dilluns dia 6. En aquesta moció es proposa la creació d’una comissió de treball, amb representants de tots els grups polítics, per tal d’elaborar un nou Reglament Orgànic Municipal. També es demana admetre com a document de treball per a la comissió la proposta de Reglament elaborada per Progrés. Per últim, es proposa adquirir el compromís d’aprovar definitivament el nou Reglament abans d’acabar l’any per tal que tingui vigència a partir del dia 1 de gener del 2009.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és un document de vital importància per al correcte funcionament intern de l’Ajuntament i de participació ciutadana. A més, el ROM vigent a l’Ajuntament de la Seu té més de 20 anys d’antiguitat ja que es va aprovar el 5 de maig del 1986.

Actualment, tan l’organització com el funcionament de l’ajuntament són molt més diferents i complexos que a l’any 1986.

Per aquests motius, des de Progrés es creu necessari actualitzar-lo d’acord amb les noves lleis i normatives que s’han aprovat durant els últims anys, tant a nivell autonòmic com estatal.

La redacció d’un nou Reglament Orgànic Municipal ajudarà a establir un nou marc de relacions entre els grups polítics del consistori i, entre aquest mateix i els ciutadans de la Seu. Per aquest motiu, cal obrir un procés de debat i reflexió entre tots els grups polítics per tal d’adaptar aquest reglament a les necessitats dels ciutadans i del propi ajuntament.

divendres, 3 d’octubre del 2008

Un Pla Estratègic de Telecomunicacions Comarcal

Des del nostre grup al Consell Comarcal de l’Alt Urgell es proposa elaborar un Pla Estratègic d’Infraestructures Tecnològiques Comarcal que contingui un pla d’actuació entre el 2009 i el 2012.

La mateixa proposta inclou encarregar, abans de final d’any, un estudi que determini, exactament, l’estat en què es troben les comunicacions de telefonia mòbil, fixa, internet i televisió a tots els nuclis de la comarca. Així com, les incidències i anomalies que es detectin que dificultin el seu bon funcionament.

Presentem aquesta proposta amb l’objectiu de tenir un diagnòstic fiable de la situació actual de les tecnologies de la informació i la comunicació a la comarca i, també, de marcar uns objectius entre el 2009 i 2012 en funció de les necessitats tecnològiques detectades.

Aquest Pla Estratègic serà una eina molt útil per a poder sol·licitar noves línies de subvencions i el finançament necessari entre les diferents administracions per a poder afrontar amb garanties la precarietat d’algunes infraestructures tecnològiques de l’Alt Urgell.

També es posa de manifest la preocupació pel fet que el pressupost aprovat per a l’any 2008 del Consell Comarcal no contempla cap partida destinada a aquests tipus d’instal·lacions.

No cal recordar que el foment de les Tecnologies de la informació i la comunicació són de vital importància pel desenvolupament socioeconòmic de la nostra comarca i, especialment, pels nuclis de població més allunyats de la capital.

Des de Progrés creiem que al 2012 s’ha de garantir la cobertura de telefonia, internet i televisió a totes les llars de la comarca. A més a més, després de rebre 3 milions d’euros en subvencions per a la millora de les infraestructures tecnològiques a la comarca els resultats no han estat, ni de bon tros, els esperats.

dijous, 2 d’octubre del 2008

Ja podeu consultar el nou Informatiu de Progrés

(Per descarregar-lo íntegrament cal clicar al damunt de la imatge)