divendres, 29 de febrer del 2008

dijous, 28 de febrer del 2008

dimarts, 19 de febrer del 2008

(IN)CIVISME A LA NOSTRA CIUTAT?

El divendres de la setmana passada llegia a la premsa que desgraciadament hi va haver un altre atropellament d’un vianant al carrer Josep de Zulueta. La veritat és que son d’aquests fets que et deixen de pedra i et preguntes si es podia haver evitat l’accident i, fins a quin punt, tots plegats tenim la responsabilitat i mecanismes per tal d’evitar que es repeteixi en un futur.

Arrel d’aquest succés escric aquestes línies com a reflexió sobre el deteriorament i la necessitat de reforçar les normes de convivència. Com a ciutadans hem de tenir molt clar que qualsevol col·lectiu necessita unes normes de comportament i de civisme per tal de garantir els drets individuals però també uns deures i restriccions per no perjudicar a terceres persones que conviuen i comparteixen els mateixos espais que nosaltres.

Veig amb certa preocupació com augmenta a marxes forçades l’interès individual per sobre del general amb efectes perjudicials per la qualitat de la convivència i del patrimoni públic. La nostra ciutat no és una excepció d’aquesta deixadesa dels interessos col·lectius i posa de relleu la necessitat d’analitzar la situació per, posteriorment, posar-hi “fil a l’agulla” amb les mesures oportunes.

Crec que la Seu necessita un “pla de xoc”, “programa de civisme” o “pla de convivència” (qualsevol nom és bo si els continguts del programa son encertats) per tal de millorar la conscienciació i el civisme de les persones que compartim els espais públics.

Els excrements de gossos, la brutícia al carrer, els cotxes mal aparcats, el respecte als passos de vianants, el manteniment de balcons i façanes, el reciclatge o el respecte als veïns son alguns dels problemes quotidians i creixents que ens trobem als nostres carrers cada dia.

Estic convençut que la solució no passa només per endurir les sancions a les conductes irresponsables, sinó en engegar actuacions de conscienciació a tots els sectors socials de la ciutat per tal de donar a conèixer la repercussió de les nostres accions sobre els nostres veïns i també els beneficis individuals i col·lectius d’emprendre accions respectuoses i responsables.

Des de les institucions, als centres educatius, a les entitats sense ànim de lucre, a les empreses, fins als diferents col·lectius de persones cal consensuar i assumir les noves pautes de comportament per tal de tenir ciutadans compromesos, responsables i coherents amb les seves accions quotidianes. Crec que tots estaríem d’acord en que cal una actuació decidida de conscienciació i, posteriorment, sancionadora per reconduir aquesta situació.

divendres, 15 de febrer del 2008

EL CONSELL, UN PRESTADOR DE SERVEIS PELS PETITS MUNICIPIS

Amb aquestes línies comento el nostre posicionament respecte la proposta de pressupost que es va sotmetre a votació durant la sessió plenària del Consell Comarcal d'ahir dijous. Una sessió de dues hores i mitja que va centrar gran part del seu debat en les diferents propostes i projectes de cara al 2008.

El pressupost del Consell recull una gran quantitat d’informació sobre les iniciatives i actuacions previstes per l’equip de govern durant el 2008. En total, més de 10.000.000 € i un programa anual d’inversions de 5.690.000 €.

Algunes de les propostes presentades, com és normal, les compartim amb l’equip de govern ja que entenem que responen a necessitats molt concretes de la comarca. De totes maneres, a part de les actuacions puntuals, no ens agrada el plantejament global del pressupost presentat.

El Consell Comarcal, i per tant el seu pressupost, hauria de ser una institució que dotés de recursos i serveis als municipis de la comarca. Nosaltres sempre hem defensat aquesta vocació de treball descentralitzat i sobre el terreny, conjuntament amb els alcaldes de la comarca.

Aquest pressupost centra molts dels seu recursos en crear estructures més grans i centralitzades a la Seu (com l’ampliació del Consell, el Centre de Serveis o la Seu del Serveis Socials).

Pensem que hem d’ajudar “in situ” als nostres municipis i pobles amb més serveis tècnics, jurídics i millores en les seves infraestructures bàsiques. Treballar conjuntament amb els alcaldes als seus ajuntaments i que aquests no s’hagin de desplaçar contínuament a la capital.

No pot ser que una figura tan important com és un arquitecte per a qualsevol dels nostres municipis no estigui creada des del Consell. Els ajuntaments no tenen capacitat per afrontar les demandes urbanístiques tot sols. Tots coneixem les dificultats que es trobem els ajuntaments petits per tal de poder controlar i ordenar el fort creixement urbanístic dels darrers anys.

Els nostres ajuntaments tenen molts pocs recursos per afrontar i gestionar el dia a dia. No sé fins a quin punt els ajudarà a tirar endavant i a gestionar millor els seu recursos el fet que el consell comarcal es gasti: 120.000 € en un centre comarcal de Serveis Socials, 750.000 € en les obres de la seu del Consell i 160.000 € en el centre de serveis de la Seu.

En aquest pressupost tenim una quantitat molt limitada de recursos econòmics de lliure disposició (781.407 €) i moltes dificultats per finançar les despesa corrent del Consell. Per aquest motiu, és del tot desproporcionat gastar-se 83.000 € (11% de total) cada any i 332.000 en tota la legislatura en assessors quan hi ha una estructura tècnica i administrativa que ja cobreix les necessitats de la institució. Si afegim les despeses dels òrgans de govern i els assessors suma un total de 141.000 € a l’any (suposa un 18% dels diners de lliure disposició).

Un altre tema que ens preocupa és la construcció de la nova depuradora de Montferrer a càrrec de l’ACA. La que tenim és petita i amb la falta de pluges té moltes més dificultats per treballar correctament. Esperem que des del govern s’insisteixi el màxim possible per tal de poder començar les obres durant aquest 2008.

També hem de trobar la manera de destinar ajudes als municipis per al manteniment dels seus camins a través d’un Programa de Manteniment de camins.

Projecte Interreg: cal que es destini a un projecte d’enllaç entre diferents països tal i com persegueix aquesta línia de subvenció. No com el 2007 amb el manteniment del marge dret del riu Segre.

Ens preocupen algunes partides, sobretot d’inversions, que no tenim garanties de finançament. Com ara Territorios Digitales i el Programa de Desenvolupament Rural.

Si no rebem finançament per continuar el programa de Territorios Digitales, o altres programes que vagin en la mateixa direcció, tindrem un problema important per solucionar els problemes de cobertura de telefonia i d’internet a la comarca.

També ens preocupa la poca concreció i la viabilitat de projectes que s’estan repetint en els darrers pressupostos i que encara estan molt verds: la Planta de biomassa (100.000 €) i la Planta fotovoltaica (252.000 €).

Només es destinen 5.144 € a projectes solidaris (el què coneixem com el 0,7 % al tercer mon). Seria bo revisar la base sobre la qual es calcula aquest import. Per fer-ho, el fons català de cooperació elabora propostes per fer-ne els càlculs que s’allunyen, i molt, de la realitat d’aquest pressupost de 5.000 €.

Per tots els motius comentats el nostre vot va ser contrari a la proposta de pressupost presentada per l’equip de govern.

dijous, 14 de febrer del 2008

AVUI ES VOTA EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL PEL 2008

Avui hi ha plenari del Consell Comarcal a les 8 del vespre. Es començarà la sessió fent una junta general de la societat anònima IAUSA la qual és propietat del Consell Comarcal. Tot seguit es donarà pas al plenari del Consell Comarcal amb la proposta del pressupost del 2008 per a sotmetre a votació com a punt més important de l’ordre del dia. Aquesta votació de ben segur que aixecarà forces discrepàncies degut a la importància del seu contingut i també degut al fet que condicionarà l’activitat del Consell durant tot l’any. També es proposa l’aprovació de dos convenis amb l’ajuntament de la Seu per a la contractació de personal de serveis socials i educació.

Un tema que s’ha afegit a última hora és la moció conjunta que presentarem tots els grups del Consell per tal d’expressar el nostre malestar i reclamar solucions a les contínues averies d’internet i telefonia mòbil per part de l’empresa Telefònica. Aquest acord es farà extensiu a la Generalitat i al Govern de l’Estat.

A continuació us passo els punts de l’ordre del dia d’IAUSA i del Consell Comarcal:

20:00 h: JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT INICIATIVES ALT URGELL

1. Cessament de membres del Consell d’Administració
2. Nomenament de nous membres del Consell d’administració
3. Aprovació de la previsió d’ingressos i despeses, exercici 2008 i plantilla de personal
4. Estat dels diferents projectes i actuacions de l’empresa.
5. Torn de paraules.

20:30 h: PLENARI DEL CONSELL COMARCAL

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de les bases de subvencions per al lloguer de l’aula de formació del Telecentre
3. Aprovació de la modificació del Reglament de funcionament del Telecentre
4. Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2008 i de la plantilla de personal
5. Oferta pública d’ocupació 2008.
6. Fixar dates del Ple per a l’any 2008:
7. Al·legacions al Pla de Transports de Catalunya: transport interurbà i altres transports per carretera.
8. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació ASPID per a la inserció laboral de persones amb discapacitats.
9. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la coordinació de serveis socials.
10. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per contractació del dinamitzador del Pla d’Educació i Entorn de la Seu d’Urgell.
11. Donar compte de Decrets de Presidència i Resolucions de Gerència.
12. Informes de presidència
13. Precs i preguntes.
14. Torn de paraules als alcaldes.

divendres, 8 de febrer del 2008

QUI ÉS IRRESPONSABLE?

Durant el plenari del dilluns, la nostra regidora Conxita Rabassa, va intervindre a través d'un prec per tal de respondre a les acusacions de la regidora Anna Vives la qual titllava al nostre grup d'irresponsable per haver emès un comunicat de premsa on exposàvem el nostre posicionament contrari a la fusió dels serveis socials de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.

Bé, després de vàries demandes de persones interessades en poder llegir el text de la seva intervenció a continuació us el passo sencer:

Prec Conxita Rabassa: "Llegeixo, en la premsa del proppassat 25 de gener, les declaracions de la Sra. Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, Sra. Vives, com a reacció al comunicat de premsa que el grup municipal del PSC- PROGRÉS havia fet, amb data 24 de gener, sobre els canvis que l’equip de govern impulsa en aquesta Regidoria.

Només començar a llegir, em sorprèn l’adjectiu que empra la Sra. Regidora: “IRRESPONSABLE”. I aquest adjectiu no es refereix al contingut de l’esmentat comunicat de premsa, sinó que s’atribueix al “principal grup de l’oposició”. No es parla d’opinió, manifestació, paraules... “irresponsables”, sinó que la irresponsabilitat, segons la Sra. Regidora, és del “principal grup de l’oposició”.
I jo, davant aquest adjectiu, com a mínim desagradable i lleig en la forma i absolutament denigrant en la seva significació, faig les següents reflexions (consideracions) que vull donar a conèixer públicament:

1ª. El “principal grup de l’oposició”, Sra. Regidora, no pot ser irresponsable, perquè no té responsabilitat de govern; la responsabilitat correspon a qui governa; per tant, també li correspon (si fos el cas) la irresponsabilitat. Com a oposició i grup més votat, tenim tot el dret d’opinar, de discrepar (i de manifestar-ho) de les decisions i de les accions del grup de govern sense que, per això, se’ns pugui titllar d’irresponsables.

Així doncs, i partint de la premisa que el grup no pot ser “irresponsable”, foren les manifestacions del grup les que podrien estar subjectes a consideració per part de vostè. Les paraules que denoten l’opinió del principal grup de l’oposició, podrien ser considerades amb molts adjectius que tindrien una connotació negativa. El diccionari ens en proporciona molts: opinions no encertades, discutibles, errònies...., però tampoc, ni en cap cas, “irresponsables”.

2ª. Tot grup humà i en el cas que ens ocupa, el principal grup de l’oposició, no és un ens abstracte, difús, desdibuixat... Tot grup humà està integrat per persones, cadascuna d’elles amb nom i cognoms, cada persona única en la seva diversitat. Al moment en què hom diu d’un grup que és “irresponsable”, tots els seus integrants són acusats d’aquesta irresponsabilitat. Aleshores, no és només el grup que se sent al·ludit, sinó cadascun dels membres que l’integren. Personalment, com a Regidora d’aquest “principal grup de l’oposició” i que participo a l’Àrea d’Atenció a les Persones, em sento, com a conseqüència, ofesa, perquè aquesta és la connotació que té per a mi aquest adjectiu, la d’un greuge, la d’una ofensa.

Ni el grup al qual pertanyo (li recordo, “principal grup de l’oposició”) ni jo mateixa no ens mereixem ser titllats d’”irresponsables” i VOSTÈ (I TAMBÉ CADASCUN DELS MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN) HO SAP BEN BÉ: Ens han tingut i ens tenen amb actitud de participació i col·laboració sempre que ho han necessitat o requerit. I no estic parlant de sessions de treball més o menys protocol·làries com els Plens i les Comissions Informatives, sinó en tasques molt feixugues que ens han suposat ( i ens estan suposant) moltes hores de dedicació, d’implicació i de compartir també tota una experiència, tot un currículum professional i posar-lo a la seva disposició. Li ben asseguro que per a nosaltres hauria estat molt més fàcil demanar de l’equip de govern la “responsabilitat” de fer aquesta feina i després limitar-nos a criticar-la.

Sra. Regidora, no són gratuïtes ni la meva indignació ni la meva decepció davant les seves paraules. D’una banda, per tot això que acabo d’expressar, que no deixaria d’estar en el pla de la dialèctica. D’altra banda, i en un àmbit molt més concret, perquè és la primera vegada en la meva vida que algú em titlla d’”irresponsable”. I no crec que NINGÚ em pugui donar lliçons de responsabilitat en les tasques que duc a terme.

3ª. Faig una darrera reflexió, aquest cop sobre el valor de les paraules, sobre el valor de la paraula en general: la paraula és una joia massa preciosa com per a emprar-la de manera lleugera o banal. I si ho és la paraula en general, encara ho ha de ser més la paraula emprada amb una connotació negativa que implica una desconsideració cap a la paraula mateixa i cap a les persones que en són destinatàries".

dimecres, 6 de febrer del 2008

QUAN MIRAR-SE EL MELIC NO DEIXA VEURE MÉS ENLLÀ

Escric aquestes línies per comentar el resultat de la proposta que varem presentar al plenari de l’Ajuntament del dilluns. La nostra iniciativa va fer referència a la necessitat de redactar Plans Especials pels barris del Poble Sec, St. Antoni i St. Pere i, d’aquesta manera, poder ordenar el creixement urbanístic d’aquests nuclis. (veure proposta). La veritat és que es tracta d’una proposta molt treballada i consensuada amb especialistes en planificació urbanística, arquitectes, legalistes i els mateixos veïns dels barris; parteix de la nostra responsabilitat, com a principal grup de la oposició, de denunciar les coses que no es fan ben fetes, com el desgavell d’infraestructures, d’habitatges i de serveis que afecten a la qualitat de vida dels veïns i, al mateix temps, presentar una proposta per actuar eficientment.

Personalment, estava convençut que aquesta vegada l’equip de govern no buscaria dreceres ni excuses per tal de no votar a favor de la nostra proposta i, així, començar a treballar junts per a garantir un creixement ordenat i coherent amb les possibilitats reals d’aquests nuclis. Nosaltres, des de la nostra posició a l’Ajuntament, no tenim cap altra alternativa que sotmetre la proposta a votació al consistori per tal que sigui el mateix equip de govern qui llavors ho materialitzi i faci efectiva la seva responsabilitat de govern.

Crec que els arguments presentats al mateix plenari i, posteriorment, als mitjans de comunicació per votar-hi en contra son pobres i, alguns d’ells demagògics. Resulta lamentable i reprovable que l’equip de govern no fes mans i mànigues per tal de tancar un acord i, així, iniciar de forma immediata les accions oportunes. Nosaltres varem presentar la proposta per registre a l’Ajuntament cinc dies abans del plenari amb l’objectiu que la poguessin estudiar i no va ser fins el mateix moment de la sessió que l’equip de govern va presentar quatre esmenes pensades amb la única finalitat de no recolzar la proposta de Progrés. Crec que si hi havia la més mínima intenció d’arribar a un acord se’ns havia d’haver convocat amb antelació i treballar conjuntament.

La Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya especifica molt clarament en el seu article 67 els supòsits i característiques dels Plans Especials Urbanístics i la seva posterior execució. La mateixa llei contempla que s’han de suspendre les llicències d’obres de forma obligatòria en el moment en què s’aprova la redacció d’un Pla Especial. Tal i com s’ha fet a Castellciutat i al Centre Històric, on s’han hagut de suspendre les llicències d’obres durant la redacció dels seus Plans de Millora i Especial, respectivament.

No entenc, doncs, com es vota en contra de la proposta al·legant que la suspensió de llicències és il·legal si la mateixa llei obliga a fer aquesta suspensió quan es redacta un Pla Especial. Aquest argumentari només pot indicar dues coses: la desconeixença de la legislació vigent i la necessitat de buscar tres peus al gat, tot realitzant una interpretació parcial de la proposta. Estic convençut que durant els propers mesos lamentarem la oportunitat perduda i patirem les conseqüències d’una mala gestió urbanística.

A banda de la decepció del nostre grup al veure com es deixa enrere una proposta tan ambiciosa i necessària, val a dir que m’indigna la interpretació que fa el Sr. Batalla al subscriure les següents afirmacions sobre el tema: “A banda d’aquest fet, cal recordar que suspendre llicències en aquestes zones suposaria també paralitzar el desenvolupament del SUD1 i el SUD2, cosa que evitaria obtenir ràpidament una parcel·la d’equipaments que la Seu necessita de forma urgent. Un motiu més per votar-hi en contra. Tinc la sensació que el PSC està més preocupat d’aturar el desenvolupament del SUD1 i el SUD2, que no pas per la construcció que s’estigui fent als barris al terme municipal de les Valls de Valira”.

En primer lloc, voldria comentar que la nostra proposta en cap moment parla d’aturar el desenvolupament dels sectors SUD-1 i SUD-2 sinó de la necessitat de posar ordre als barris. En segon lloc, trobo irrespectuós que es mofi de la nostra proposta dient que només tenim interès en posar pals a les rodes en el creixement dels dos sectors abans esmentats doncs, si per nosaltres fos, els equipaments als quals el Sr. Batalla fa referència ja faria temps que tindrien ubicació en terrenys molt més adients per a la seva proximitat centre urbà.

Tal i com va comentar una persona del públic en un dels plenaris, em preocupa que una persona que d’aquí poc serà alcalde no actuï, única i exclusivament, pels interessos de la Seu. És preocupant veure quin va ser el posicionament del Sr. Batalla des del Parlament respecte la descentralització de la Generalitat al Pirineu, com també ho és no voler veure la necessitat d’aturar aquest desgavell urbanístic per motius merament partidistes. La cultura popular diu que “rectificar és de savis” però sembla ser que això no és així per alguns polítics que sempre actuen en clau de partit, posant la carrera professional per davant dels interessos de les ciutats que governen o governaran...

Cal recordar que el regidor d’Urbanisme va haver de desmentir al Sr. Batalla durant aquest darrer plenari en relació a les declaracions que ell mateix havia fet als veïns dels barris, mostrant, així, una preocupant desconeixença de la realitat urbanística de la Seu. Batalla va assegurar als veïns que, en cap cas es destinaria el SUD-1 i SUD-2 al sector terciari logístic ja que el Pla General de la Seu els contemplava com a zona residencial, quan des del 2002 tothom és coneixedor de la seva classificació.

Aquest desconeixement de la realitat urbanística de la Seu i la seva excessiva doctrina de partit rebaixen la seva capacitació com a futur alcalde i dificulten les possibilitats d’afrontar amb garanties els reptes de futur de la nostra ciutat.

Des del nostre grup hem treballat, treballem i treballarem, ja sigui des de la oposició com des de govern, per tal de construir una ciutat ordenada, justa i plural; més enllà de visions simplistes, considerant que les bones idees poden venir de qualsevol direcció.

dimarts, 5 de febrer del 2008

DINAR AMB EL PRESIDENT DEL GOVERN A LLEIDA

El dissabte 16 de febrer es celebrarà un acte de precampanya electoral amb el President Zapatero als Camps Elisis de Lleida, amb dinar inclòs. Des de la Seu d’Urgell organitzem un autobús per anar-hi. De moment, ja som quasi 50 persones. Si no t'ho vols perdre encara hi ha temps per apuntar-s’hi i pagar el preu del dinar (10 €). Recordeu que les places son limitades.

Per assistir-hi podeu trucar al 973 354 663 de 9 a 12 h. i de 6 a 8 h.

dilluns, 4 de febrer del 2008

ESCOLA D'HIVERN A TARRAGONA


Sota el títol “Governem amb les persones” aquest cap de setmana es va celebrar la XXIIª Escola d’Hivern dels socialistes catalans a Tarragona. Un grup de Progrés de la Seu hi vàrem anar per conèixer i participar en les conferències i debats entorn de l’evolució econòmica i de la pluralitat social de l’Estat.