diumenge, 30 de maig del 2010

L'Espai Ermengol de la Seu


Davant de la falta d’atractiu del projecte i de la situació econòmica, els tres grups polítics demanen que no es tiri endavant "L’Espai-Museu Ermengol” i que els 1,3 milions d’euros es destinin a actuacions més prioritàries.

Es proposa destinar els diners a potenciar el turisme i la promoció econòmica a través del Centre Històric,
la Catedral i el Parc del Segre.

Els grups municipals del PSC-Progrés, IC-Verds i Partit Popular volen la suspensió i replantejament del projecte de “L’Espai-Museu Ermengol” al considerar-lo de poc interès pels ciutadans i per la promoció turística de la ciutat. A més, la situació de crisi econòmica i els problemes financers de l’Ajuntament dificultaran el poder afrontar les despeses d’inversió, de manteniment i de funcionament anual d’aquest nou espai ubicat al Carrer Major.


Des dels tres grups polítics es proposa l’alternativa de destinar els 1,3 milions d’euros a un projecte ambiciós i coherent que promocioni els espais o productes turístics més importants que tenim a La Seu. Aquests són el conjunt del patrimoni històric i el Parc del Segre.


A més, actualment ja existeix un museu a pocs metres d’on es pretén construir l’Espai Ermengol. Aquest és el Museu Diocesà, el qual té una col·lecció de gran valor, com l’exemplar del Beatus de Liebana, el Retaule d'Abella de la Conca, (S.XIV), l’urna barroca de Sant Ermengol o les talles romàniques, entre d’altres. D’aquesta manera, el què caldria és impulsar col·laboracions amb el Bisbat per tal de potenciar l'actual Museu i no crear-ne un de nou just al costat.


També es creu que la subvenció de "Turismo de España", de 500.000 euros, i la subvenció de 650.000 € dels fons FEDER estarien molt més ben aprofitades i justificades si es destinessin a potenciar i promocionar el patrimoni existent a la nostra ciutat. Per una banda, el conjunt catedralici (Catedral, Claustre i St. Miquel) i el Centre Històric i, per l’altra, el Parc Olímpic del Segre.


A més, aquesta obra no és necessària ni urgent i que no suposarà un salt qualitatiu important per atreure gent ni per dinamitzar l’economia local a través dels comerços, restauració i hostaleria. Des de l’oposició, ja s’ha demanat en repetides ocasions a l’alcalde Batalla la necessitat de replantejar el projecte per tal de no malgastar el diners sense rebre cap resposta al respecte.


Ara no és el moment de fer invents i malgastar diners, sinó d'apostar per donar a conèixer el gran patrimoni que tenim. A més, no podem augmentar més les despeses anuals de l’Ajuntament amb més espais, més personal i més manteniment.

dimecres, 26 de maig del 2010

Sandro Rosell presenta la seva candidatura a la presidència del Barça a La Seu

El local de la Penya Barcelonista Urgellenca s’ha omplert aquest dimecres al matí per a la presentació de la candidatura de Sandro Rosell. El precandidat a la presidència del Barça ha agraït la bona rebuda dels socis de l’Alt Urgell, on assegura que s’hi sent “com a casa” ja que hi va viure un any mentre feia el servei militar i hi conserva bones amistats.

Rosell ha presentat un projecte basat en el contacte amb el soci, l’austeritat, la continuació de l’acord amb Unicef, la independència sobre el poder polític i mediàtic, l’harmonia interna i externa i també que els horaris dels partits siguin més racionals.

Sobre aquest darrer punt, ha assegurat que negociarà amb les televisions per evitar que penyes com la de la Seu hagin de tornar a casa a hores intempestives després des partits.

dimarts, 25 de maig del 2010

Reformular i ampliar el Pacte d'AusteritatProposarem, en la propera reunió de seguiment del Pacte d'Austeritat, ampliar les mesures acordades i replantejar alguns projectes municipals.


També reduint les retribucions dels càrrecs públics, d'acord amb les mesures del Govern Central.


Com a portaveu del grup municipal del PSC-Progrés a l’Ajuntament de la Seu, proposaré ampliar i re formular el Pacte d'Austeritat, aprovat el mes d'abril, que preveia la reducció d’un milió d’euros del pressupost de l'Ajuntament al llarg dels anys 2010, 2011 i 2012 per incloure-hi les mesures anunciades recentment pel Govern Central.


Des de Progrés reclamarem la necessitat del compliment d'aquest acord (Pacte d’Austeritat) i demanarem ampliar-lo amb noves mesures ja que, des de l'aprovació del Pacte, la situació econòmica general ha canviat encara més. A més, cal veure quins efectes tindran sobre les finances municipals les mesures per reduir la despesa pública que han anunciat els Governs Espanyol i Català.


Des de Progrés, creiem que l'Ajuntament també ha de fer “els deures” i ha de “tocar de peus a terra” amb el nou context econòmic en que ens trobem, adaptant el Pacte d’Austeritat a la previsió de davallada d’ingressos.


D’aquesta manera, tal i com estan fent altres administracions, caldrà replantejar determinats projectes d'inversió que no són urgents i de poc interès pels ciutadans i reduir les despeses corrents més supèrflues. A més, les noves estructures o equipaments generen uns costos de manteniment a futur difícils d'assumir amb les condicions actuals.


També proposarem reflexionar sobre el model de creixement urbanístic que necessita la nostra ciutat, ja que actualment s’estan desenvolupant quasi tots els sectors de creixement previstos en el Pla General del 2002.


Per aquests motius, des de Progrés volem obrir una reflexió sobre alguns projectes municipals de dubtós interès públic com L'Espai Ermengol (1,5 milions d'euros d'inversió) o la concessió de la nova piscina coberta a una empresa privada per un període de 40 anys.


Tanmateix, també cal estudiar com optimitzar molt millor la despesa del Bus Urbà ja que fa més d'un any que Progrés va presentar una proposta per millorar el servei i encara no s'ha fet res per part de l’equip de govern.


Cal tenir les idees clares i ser valents per aplicar les reformes necessàries el més aviat possible. Encara no hem reduït el pressupost municipal ni un euro, tal i com es va quedar amb el Pacte d’Austeritat al mes d’abril.

divendres, 14 de maig del 2010

La Llei per a la Sanitat dels fronterers tira endavant amb petites esmenes

D’aquesta manera, la llei impulsada pel Govern es podrà aprovar abans de l’estiu.

Les tres esmenes pactades no alteren el format inicial de la llei, matisant alguns aspectes i contemplant la possibilitat d’elaborar un conveni entre governs.

Des del grup del PSC-Progrés a l’Ajuntament de La Seu celebrem que els grups parlamentaris del CiU, PSC, ERC, PP, ICV i el grup Mixt presentaran les esmenes a l’articulat al Projecte de llei d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut de manera conjunta i consensuada.

D’aquesta manera, després no s’hagin presentat esmenes a la totalitat, el projecte de llei que impulsava el Govern i que ha de garantir que els treballadors fronterers tinguin accés a la sanitat pública arriba al seu tràmit final.

Aquest tràmit arriba després que, el passat mes de març, a proposta de la Consellera de Salut, Marina Geli, s’aprovés l’Avantprojecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut. Aquest era l’inici per a solucionar una situació d’exclusió de la sanitat pública de determinats col·lectius a Catalunya, entre els quals els treballadors fronterers que resideixen a La Seu d’Urgell i treballen a Andorra.

Tal i com es va comunicar fa pocs dies, des del PSC-Progrés de La Seu es confia que el Parlament de Catalunya aprovi abans d'acabar el mes de juliol aquest projecte de Llei. Aquest està impulsat pel mateix Departament i garantirà l’accés a la sanitat pública als treballadors fronterers. D’aquesta manera, s’espera que les persones beneficiades hi puguin tenir accés abans d’acabar l’any, una vegada es faci la publicació al butlletí oficial i els tràmits interns de sanitat.

A continuació es detallem les tres esmenes pactades entre tots els grups el Parlament:

ESMENA 1

Esmena d’addició. S’addiciona una nova lletra b.bis) a l’apartat primer de l’article 2

“Article 2 Titulars del dret a l’assistència sanitària

b.bis) Les persones empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya que tinguin la condició de treballadors en un altre Estat, en virtut de reglaments comunitaris o de convenis internacionals de Seguretat Social, així com els seus beneficiaris”.

ESMENA 2

Esmena de modificació. Es modifica la Disposició addicional Tercera.

“Disposició Addicional Tercera

L’assistència sanitària de les persones empadronades a qualsevol dels municipis de Catalunya que treballin fora de l’Estat Espanyol, de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu i la dels familiars que en depenguin, en cas que no la tinguin reconeguda per un conveni internacional de Seguretat Social, es pot reconèixer de manera col·lectiva mitjançant l’establiment de convenis amb les entitats gestores del sistema de protecció sanitària i social de l’estat on treballin”.

ESMENA 3

Esmena d’addició. S’addiciona un últim incís al paràgraf cinquè de l’exposició de motius.

“... i a les persones que siguin membres de congregacions religioses... i al col·lectiu de treballadors transfronterers residents a Catalunya que treballen fora de l’estat espanyol, de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, i als seus beneficiaris”

Més propaganda electoral en temps de crisi

Després de 25 anys, l’alcade Batalla decideix canviar el SeuCiutat de manera unilateral i sense consultar-ho a la resta de formacions polítiques.

L’Agenda Cultural s’ha desvirtuat i passa a ser un document de propaganda electoral de poc interès pel ciutadà.


Tots els grups polítics de l’oposició de l’Ajuntament de La Seu (PSC-Progrés, IC-Verds i el Partit Popular) vàrem manifestar, a través d’un escrit conjunt, el nostre desacord amb el nou format de SeuCiutat al considerar-lo electoralista a pocs mesos de les eleccions.


Des dels grups municipals recordem que, després de 25 anys, durant els quals l’Ajuntament ha elaborat un format de SeuCiutat amb el consens de tots els grups, l’alcalde Batalla decideix canviar-lo de manera unilateral i sense consultar-ho a la resta de formacions polítiques. D’aquesta manera, l’Agenda Cultural de l’Ajuntament (que té el suport de tots els grups) queda totalment desvirtuada i perd la seva raó de ser ja que es barreja la informació de les activitats culturals amb la propaganda política.

Actualment, la informació de les activitats culturals només ocupa l’ultima pàgina de les quatre existents.
A més, amb aquesta decisió, es passa d’1 o 2 informatius a l’any a fer-ne 6, amb el cost econòmic que això representa, i deixant un espai insignificant i residual als grups de l’oposició per tal que hi puguin dir la seva.

Els mateixos grups de l’oposició coincidim en que el nou format dóna una visió interessada i partidista de les coses que afecten a la ciutat i al mateix Ajuntament, perdent la seva funció informativa de les coses que interessen als ciutadans, passant a ser un document de propaganda electoral de poc interès pel ciutadà.


De fet, aquesta actuació, a pocs mesos per les eleccions autonòmiques, i a un any de les eleccions municipals, només respon a un interès polític i partidista i no a l’interès general.
Per aquests motius, una vegada més, els tres grups municipals demanem a l’alcalde Batalla que escolti, que dialogui i que rectifiqui per tal de fer una utilització més racional i menys interessada dels recursos públics de tots i totes els urgellencs i les urgellenques.

dilluns, 10 de maig del 2010

La sanitat dels transfronterers


El projecte de llei del Parlament ha estat impulsat per la Consellera Geli i pretén universalitzar l’accés a la sanitat als pocs col·lectius que encara estaven sense cobertura, com els transfronterers amb el Principat d'Andorra.


La Consellera Geli va assegurar la seva aprovació abans de l’estiu, en una reunió mantinguda amb representants de Progrés aquesta setmana.


Després de molts anys, la Generalitat inicia els tràmits per resoldre la situació anòmala que es produïa amb les famílies dels ciutadans de la Seu i comarca que es desplacen a Andorra cada dia per treballar. Cal destacar la receptivitat i bona predisposició que des del primer moment ha tingut la Consellera Marina Geli per resoldre d'una vegada per totes aquesta situació de discriminació que patien algunes de les famílies de La Seu.


La Conselleria de Salut, Marina Geli, confia que el Parlament de Catalunya aprovi abans d'acabar el mes de juliol aquest projecte de Llei, impulsat pel seu Departament i que garantirà l’accés a la sanitat pública als treballadors fronterers. D’aquesta manera, s’espera que les persones beneficiades hi puguin tenir accés després de l’estiu, una vegada es faci la publicació al butlletí oficial i els tràmits interns de sanitat.


Des de Progrés hem mantingut vàries reunions i contactes durant els últims mesos amb la Consellera Geli per tal d’exposar la necessitat i urgència de resoldre aquest greuge comparatiu en matèria sanitària de les persones que viuen a la Seu i treballen a Andorra, trobant sempre voluntat de resoldre positivament, per part de la Consellera i dels tècnics del seu departament.


Per tant, després de les compareixences d’experts i de l’associació de transfronterers del passat mes de març, a la comissió que estudia aquesta Llei al Parlament de Catalunya, aquest projecte de Llei arribarà al tràmit final per a la seva aprovació abans d'acabar l'estiu.


En la seva intervenció al Parlament,el passat mes de març, la Consellera de Salut, Marina Geli, va assenyalar que “amb la normativa actual es quedava un 0,7% de la població de Catalunya amb dificultats per accedir a la sanitat pública”. A més afegia que “hi ha persones que resideixen a Catalunya i que treballen a Andorra que tenen dificultats per accedir-hi” referint-se als fronterers.


El cost econòmic que suposarà l’aprovació d’aquesta nova llei serà aproximadament de dos milions d’euros. D’aquesta manera, es donarà resposta a una sèrie de reivindicacions de molts anys d’aquestes persones. El projecte de llei també recull la necessitat de signar un conveni entre el Govern català i Andorrà per tal de detallar les relacions o les compensacions entre ambdós Governs.


Des de La Seu hem treballat molt per tal d’explicar i sensibilitzar a la Conselleria de Salut de la problemàtica dels transfronterers, quan estigui resol, caldrà felicitar a totes les persones que ho hauran fet possible, començant per la gent de l'associació de fronterers. És important que hi hagi el consens de tots els grups polítics i també que s’hagi comptat amb la opinió del col·lectiu de fronterers al mateix Parlament.

divendres, 7 de maig del 2010

Piscina pública o privada?

Us adjunto la nota de premsa sobre el nostre posicionament entorn de la piscina coberta:


El grups municipals del PSC-Progrés i d’IC-Verds a l’Ajuntament de la Seu aposten per la construcció i gestió pública de la piscina coberta. D’aquesta manera, es lamenta que l’equip de govern encara no hagi fet cap estudi econòmic que justifiqui la operació de construcció amb diners privats i la gestió de l’equipament per part d’una empresa privada durant prop de 40 anys.


Els mateixos grups assenyalen que l’empresa privada que guanyi el concurs farà una inversió inicial de 4 milions d’euros i l’Ajuntament només n’hi posarà 950.000 € (el 20%). Amb una concessió així l’Ajuntament perd el control i el poder de negociació de la piscina per molts anys. Si el servei no funciona serà molt difícil o impossible treure-li la concessió.


Des dels grups de PSC-Progrés i IC-Verds es proposa buscar més subvencions per posar, com a mínim, el 50% de la inversió inicial i crear una societat anònima amb capital 100% municipal que demani la resta del capital necessari (similar a la fórmula del Parc del Segre S.A.). D’aquesta manera, la propietat i la gestió de la instal·lació seria 100% públic. Això suposaria no perdre el control de la gestió, ingressar els beneficis a final d’any i aconseguir uns preus públics assequibles per la gent de La Seu. D’aquesta manera, es podran marcar preus públics assequibles, reservar horaris pels centres escolars, pels clubs esportius, per les activitats municipals, etc.


També es recorda que la major part de les piscines estan finançades al 100% amb fons públics i amb concessions de gestió i explotació d’entre 4 i 7 anys, repartint la meitat dels beneficis a final d’any entre l’Ajuntament i l’empresa. També hi ha piscines que estan gestionades pel mateix ajuntament, per societats municipals o per clubs esportius.


Per últim, els dos grups municipals lamenten que, després de 5 anys de retard, l’equip de govern és capaç de donar la construcció i la gestió de la piscina a qualsevol preu. Això anirà en detriment dels ciutadans i usuaris de La Seu.


En aquest sentit, el portaveu del PSC-Progrés a La Seu d’Urgell, Òscar Ordeig, declara “la piscina coberta arriba tard i, amb la informació que tenim, amb vocació privada”.


Per la seva part, el portaveu del grup d’IC-Verds, Josep Mª Carles, afirma que “és una bestiesa regalar el control de la piscina durant 40 anys i que una empresa privada fixi els preus”.

8 DE MAIG, FESTA DE LA SOLIDARITAT


Dissabte 8 de maig 2010:

· De les 10 h. a les 20 h. a la Plaça de les Monges Mercat d’ONGs (ONGs locals).
· A les 12 h. a la Plaça de les Monges Taller de titelles de la diversitat a càrrec de Teia Moner.
· A les 17 h a la Plaça de les Monges Espectacle al carrer. Contes tel·lúrics (contes de diferents ètnies) a càrrec de Teia Moner.
· A les 20,30 h. al pati de la biblioteca de Sant Agustí Espectacle de dansa, cant i percussió Africana amb Ntapkeu de Bafia (La voz del pueblo).

dilluns, 3 de maig del 2010

Un nou impuls pel Progrés de La Seu

Tal i com va dir Lacordaire, predicador francès del segle XIX, “l’orgull i la supèrbia divideix les persones, mentre que la humilitat les uneix”. De fet, jo sempre he estat un ferm defensor dels valors i de les conductes ètiques que uneixen o construeixen i que ajuden a créixer, tant a les persones com als grups, en els diferents àmbits de la vida. Des de la família fins a l’escola, passant per les empreses o la mateixa política, és necessari pensar i actuar tenint-los ben presents.

Podríem dir que, des de fa alguns anys, aquestes conductes “no estan de moda” o “no es porten”, excepte en alguns casos aïllats i amb poc protagonisme. De fet, quan es parla de responsabilitat social corporativa, rendibilitat empresarial o eficiència organitzativa per exemple, des d’un punt de vista ampli, no és altra cosa que el resultat d’actuar a través d’aquestes conductes i de les que tot seguit assenyalo.

La humilitat, el compromís, la perseverança, la sinceritat o la lleialtat són alguns dels trets de personalitat individuals i col•lectius que han anat evolucionant, o que s’han deteriorat, fins a convertir-se, en determinats contextos, en estranys o desconeguts per la seva absència. Per aquest motiu, des de la nova etapa política que enceto, continuaré reivindicant i defensant aquestes actituds i principis per tal que impregnin un projecte de ciutat ambiciós i engrescador. Amb les idees clares, amb rigor, amb sentit comú i sense excloure ningú, és com es pot liderar La Seu que ens estimem per tal que esdevingui més justa i solidària per a totes les persones que hi viuen. I faig aquestes reflexions després que l’assemblea del PSC-Progrés de La Seu m’hagi escollit com a cap de llista a les eleccions municipals de l’any vinent.

L’elecció s’ha realitzat després que l’amic Jordi, cap de llista en les últimes eleccions, comuniqués la decisió de retirar-se de la primera línia política per motius de salut. Cal destacar el compromís del Jordi amb la ciutat, així com el fet de ser un company excepcional. Com no pot ser d’altre manera, fidel al seus principis, el Jordi m’ha manifestat que continuarà vinculat a la família de Progrés i ajudant en tot allò que faci falta.
Per la meva part, assumeixo el relleu amb il•lusió i responsabilitat i em comprometo a treballar des d'ara mateix per donar una continuïtat-renovada al projecte de Progrés pels propers anys. A més, ho faré des de la fidelitat a uns principis i a un projecte de més de trenta anys, donant-li un nou impuls per afrontar amb garanties els reptes i les oportunitats del futur.

Ara, més que mai, amb la crisi, cal saber a on anem i què volem. Per aquest motiu, em comprometo a escoltar i parlar amb totes les associacions i entitats de la ciutat, així com amb tots els ciutadans que vulguin dir-hi la seva per tal de liderar un projecte ambiciós que rellanci d’una vegada la nostra ciutat.
També vull destacar que tots els regidors de Progrés continuarem “al peu del canó” treballant de manera incansable, a través del control de l’acció de govern i amb propostes constructives, amb l’objectiu d’encapçalar una alternativa sòlida i vàlida als set anys de bipartit entre CiU i ERC.

En un moment com l’actual doncs, en què ens proposem rellançar les idees del PSC-Progrés, ens cal establir de forma nítida el perfil del nostre projecte i definir els valors que inspiren la nostra acció política, que ens han de guiar per a construir una societat més justa. Aquesta convicció profunda de la nostra capacitat de construir un futur millor ens ha portat a descartar la inacció i a organitzar-nos per empènyer la història en aquesta direcció, és a dir, ens ha dut al terreny de l’acció política i social.