divendres, 14 de maig del 2010

Més propaganda electoral en temps de crisi

Després de 25 anys, l’alcade Batalla decideix canviar el SeuCiutat de manera unilateral i sense consultar-ho a la resta de formacions polítiques.

L’Agenda Cultural s’ha desvirtuat i passa a ser un document de propaganda electoral de poc interès pel ciutadà.


Tots els grups polítics de l’oposició de l’Ajuntament de La Seu (PSC-Progrés, IC-Verds i el Partit Popular) vàrem manifestar, a través d’un escrit conjunt, el nostre desacord amb el nou format de SeuCiutat al considerar-lo electoralista a pocs mesos de les eleccions.


Des dels grups municipals recordem que, després de 25 anys, durant els quals l’Ajuntament ha elaborat un format de SeuCiutat amb el consens de tots els grups, l’alcalde Batalla decideix canviar-lo de manera unilateral i sense consultar-ho a la resta de formacions polítiques. D’aquesta manera, l’Agenda Cultural de l’Ajuntament (que té el suport de tots els grups) queda totalment desvirtuada i perd la seva raó de ser ja que es barreja la informació de les activitats culturals amb la propaganda política.

Actualment, la informació de les activitats culturals només ocupa l’ultima pàgina de les quatre existents.
A més, amb aquesta decisió, es passa d’1 o 2 informatius a l’any a fer-ne 6, amb el cost econòmic que això representa, i deixant un espai insignificant i residual als grups de l’oposició per tal que hi puguin dir la seva.

Els mateixos grups de l’oposició coincidim en que el nou format dóna una visió interessada i partidista de les coses que afecten a la ciutat i al mateix Ajuntament, perdent la seva funció informativa de les coses que interessen als ciutadans, passant a ser un document de propaganda electoral de poc interès pel ciutadà.


De fet, aquesta actuació, a pocs mesos per les eleccions autonòmiques, i a un any de les eleccions municipals, només respon a un interès polític i partidista i no a l’interès general.
Per aquests motius, una vegada més, els tres grups municipals demanem a l’alcalde Batalla que escolti, que dialogui i que rectifiqui per tal de fer una utilització més racional i menys interessada dels recursos públics de tots i totes els urgellencs i les urgellenques.