dijous, 30 de juliol del 2009

Bossa d’ajuts socials del Consell Comarcal

Aquesta setmana va sortir a la premsa que el Consell Comarcal crearia una gran bossa d’ajuts socials per fer front a la crisi (Veure notícia). Després d’estudiar la proposta que s’ha de votar avui al plenari del Consell veiem com la gran bossa en qüestió és de només 15.000 €. Aquest import, que ha de servir per atendre les famílies que pitjor ho estan passant amb la crisi, representa un augment de menys de l'1% del pressupost de serveis socials del consell pel 2009. La veritat, una vergonya voler afrontar les necessitats de les famílies de la comarca amb 15.000 €. I el que és més preocupant, aquesta previsió s’ha fet pels anys 2009 i 2010.

A més, de la nostra proposta (veure proposta) de dotar les ajudes socioeconòmiques de menjador escolar pel curs 2009/2010 amb 30.000 més, passant de 90.000 € a 120.000 € per curs (augment del 30%) res de res, per variar. Això sí, la nostra insistència amb la necessitat d’augmentar les partides d’ajudes socials ha servit per esgarrapar aquests 15.000 € de la bossa social.

dimarts, 28 de juliol del 2009

Plenari del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Dia: dijous, 30 de juliol de 2009
Hora: 20:00
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal
Caràcter de la Sessió: Ordinari


ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI
2. Aprovació del Conveni amb el Consorci Alt Urgell-Cerdanya per a la cessió de despatxos i prestació de serveis de suport comptable.

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES
3. Aprovació del Contracte Programa ICD 2009/2010 SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones).
4. Aprovació del Contracte programa DASC de Serveis Socials 2009.
5. Aprovació de l’Addenda del Conveni amb el Departament d'Educació curs 2009-2010.
6. Aprovació del reglament regulador de funcionament i ús del servei de transport i menjador escolar obligatori.
7. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.
8. Informes de Presidència.
9. Torn obert de paraules als alcaldes.
10. Precs i preguntes.