dimarts, 28 de juliol del 2009

Plenari del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Dia: dijous, 30 de juliol de 2009
Hora: 20:00
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal
Caràcter de la Sessió: Ordinari


ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI
2. Aprovació del Conveni amb el Consorci Alt Urgell-Cerdanya per a la cessió de despatxos i prestació de serveis de suport comptable.

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES
3. Aprovació del Contracte Programa ICD 2009/2010 SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones).
4. Aprovació del Contracte programa DASC de Serveis Socials 2009.
5. Aprovació de l’Addenda del Conveni amb el Departament d'Educació curs 2009-2010.
6. Aprovació del reglament regulador de funcionament i ús del servei de transport i menjador escolar obligatori.
7. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.
8. Informes de Presidència.
9. Torn obert de paraules als alcaldes.
10. Precs i preguntes.