dilluns, 15 de juny del 2009

Augment de les ajudes de menjador escolar

Amb aquesta iniciativa es pretén elevar els percentatges dels ajuts socioeconòmics i les rendes mínimes per accedir-hi. També augmentar el pressupost total assignat per aquest concepte. El President, Jesús Fierro, accepta obrir un període de diàleg amb el grup de Progrés per modificar les bases reguladores de les ajudes.

El grup del PSC-Progrés al Consell Comarcal de l’Alt Urgell proposa una sèrie de modificacions i millores substancials de les bases reguladores de la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Aquestes modificacions servirien per augmentar el percentatge actual de les ajudes de menjador, així com, per elevar el llindar mínim per accedir-hi ja que aquest és molt baix.

Progrés es mostra satisfet del compromís adquirit pel President del Consell Comarcal durant el plenari del dijous en el qual es va comprometre a obrir un període de diàleg i de reflexió entorn de la modificació d’aquestes bases i de les propostes del grup del Progrés.

El nostre grup comarcal també destaca la problemàtica actual per tal que algunes de les famílies subvencionades puguin fer efectiu el percentatge restant de l’ajuda de menjador. Aquest aspecte també s’ha de tenir en compte de cara al curs vinent.

Actualment, les ajudes de menjador escolar es troben entre el 25% i el 100% del cost total i amb un pressupost total de 92.000 € per curs. A més, la renda familiar mínima per accedir-hi oscil·la entre els 150 € i els 350 € al mes i per càpita. Unes quantitats que cal revisar, segons Progrés, per tal d’arribar al màxim de famílies amb dificultats econòmiques i socials. Les bases reguladores vigents van ser aprovades l’agost del 2006.

Volem unes bases que responguin a la situació de crisi actual i que ajudin a les famílies que més ho necessiten a partir del proper curs escolar. Vivim una situació econòmica excepcional que requereix solucions i aportacions econòmiques excepcionals i urgents. Insistirem en la necessitat d’augmentar els diners destinats als ajuts de menjador.