dijous, 14 de febrer de 2008

AVUI ES VOTA EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL PEL 2008

Avui hi ha plenari del Consell Comarcal a les 8 del vespre. Es començarà la sessió fent una junta general de la societat anònima IAUSA la qual és propietat del Consell Comarcal. Tot seguit es donarà pas al plenari del Consell Comarcal amb la proposta del pressupost del 2008 per a sotmetre a votació com a punt més important de l’ordre del dia. Aquesta votació de ben segur que aixecarà forces discrepàncies degut a la importància del seu contingut i també degut al fet que condicionarà l’activitat del Consell durant tot l’any. També es proposa l’aprovació de dos convenis amb l’ajuntament de la Seu per a la contractació de personal de serveis socials i educació.

Un tema que s’ha afegit a última hora és la moció conjunta que presentarem tots els grups del Consell per tal d’expressar el nostre malestar i reclamar solucions a les contínues averies d’internet i telefonia mòbil per part de l’empresa Telefònica. Aquest acord es farà extensiu a la Generalitat i al Govern de l’Estat.

A continuació us passo els punts de l’ordre del dia d’IAUSA i del Consell Comarcal:

20:00 h: JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT INICIATIVES ALT URGELL

1. Cessament de membres del Consell d’Administració
2. Nomenament de nous membres del Consell d’administració
3. Aprovació de la previsió d’ingressos i despeses, exercici 2008 i plantilla de personal
4. Estat dels diferents projectes i actuacions de l’empresa.
5. Torn de paraules.

20:30 h: PLENARI DEL CONSELL COMARCAL

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior
2. Aprovació de les bases de subvencions per al lloguer de l’aula de formació del Telecentre
3. Aprovació de la modificació del Reglament de funcionament del Telecentre
4. Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2008 i de la plantilla de personal
5. Oferta pública d’ocupació 2008.
6. Fixar dates del Ple per a l’any 2008:
7. Al·legacions al Pla de Transports de Catalunya: transport interurbà i altres transports per carretera.
8. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació ASPID per a la inserció laboral de persones amb discapacitats.
9. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la coordinació de serveis socials.
10. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per contractació del dinamitzador del Pla d’Educació i Entorn de la Seu d’Urgell.
11. Donar compte de Decrets de Presidència i Resolucions de Gerència.
12. Informes de presidència
13. Precs i preguntes.
14. Torn de paraules als alcaldes.