divendres, 8 de febrer del 2008

QUI ÉS IRRESPONSABLE?

Durant el plenari del dilluns, la nostra regidora Conxita Rabassa, va intervindre a través d'un prec per tal de respondre a les acusacions de la regidora Anna Vives la qual titllava al nostre grup d'irresponsable per haver emès un comunicat de premsa on exposàvem el nostre posicionament contrari a la fusió dels serveis socials de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.

Bé, després de vàries demandes de persones interessades en poder llegir el text de la seva intervenció a continuació us el passo sencer:

Prec Conxita Rabassa: "Llegeixo, en la premsa del proppassat 25 de gener, les declaracions de la Sra. Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, Sra. Vives, com a reacció al comunicat de premsa que el grup municipal del PSC- PROGRÉS havia fet, amb data 24 de gener, sobre els canvis que l’equip de govern impulsa en aquesta Regidoria.

Només començar a llegir, em sorprèn l’adjectiu que empra la Sra. Regidora: “IRRESPONSABLE”. I aquest adjectiu no es refereix al contingut de l’esmentat comunicat de premsa, sinó que s’atribueix al “principal grup de l’oposició”. No es parla d’opinió, manifestació, paraules... “irresponsables”, sinó que la irresponsabilitat, segons la Sra. Regidora, és del “principal grup de l’oposició”.
I jo, davant aquest adjectiu, com a mínim desagradable i lleig en la forma i absolutament denigrant en la seva significació, faig les següents reflexions (consideracions) que vull donar a conèixer públicament:

1ª. El “principal grup de l’oposició”, Sra. Regidora, no pot ser irresponsable, perquè no té responsabilitat de govern; la responsabilitat correspon a qui governa; per tant, també li correspon (si fos el cas) la irresponsabilitat. Com a oposició i grup més votat, tenim tot el dret d’opinar, de discrepar (i de manifestar-ho) de les decisions i de les accions del grup de govern sense que, per això, se’ns pugui titllar d’irresponsables.

Així doncs, i partint de la premisa que el grup no pot ser “irresponsable”, foren les manifestacions del grup les que podrien estar subjectes a consideració per part de vostè. Les paraules que denoten l’opinió del principal grup de l’oposició, podrien ser considerades amb molts adjectius que tindrien una connotació negativa. El diccionari ens en proporciona molts: opinions no encertades, discutibles, errònies...., però tampoc, ni en cap cas, “irresponsables”.

2ª. Tot grup humà i en el cas que ens ocupa, el principal grup de l’oposició, no és un ens abstracte, difús, desdibuixat... Tot grup humà està integrat per persones, cadascuna d’elles amb nom i cognoms, cada persona única en la seva diversitat. Al moment en què hom diu d’un grup que és “irresponsable”, tots els seus integrants són acusats d’aquesta irresponsabilitat. Aleshores, no és només el grup que se sent al·ludit, sinó cadascun dels membres que l’integren. Personalment, com a Regidora d’aquest “principal grup de l’oposició” i que participo a l’Àrea d’Atenció a les Persones, em sento, com a conseqüència, ofesa, perquè aquesta és la connotació que té per a mi aquest adjectiu, la d’un greuge, la d’una ofensa.

Ni el grup al qual pertanyo (li recordo, “principal grup de l’oposició”) ni jo mateixa no ens mereixem ser titllats d’”irresponsables” i VOSTÈ (I TAMBÉ CADASCUN DELS MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN) HO SAP BEN BÉ: Ens han tingut i ens tenen amb actitud de participació i col·laboració sempre que ho han necessitat o requerit. I no estic parlant de sessions de treball més o menys protocol·làries com els Plens i les Comissions Informatives, sinó en tasques molt feixugues que ens han suposat ( i ens estan suposant) moltes hores de dedicació, d’implicació i de compartir també tota una experiència, tot un currículum professional i posar-lo a la seva disposició. Li ben asseguro que per a nosaltres hauria estat molt més fàcil demanar de l’equip de govern la “responsabilitat” de fer aquesta feina i després limitar-nos a criticar-la.

Sra. Regidora, no són gratuïtes ni la meva indignació ni la meva decepció davant les seves paraules. D’una banda, per tot això que acabo d’expressar, que no deixaria d’estar en el pla de la dialèctica. D’altra banda, i en un àmbit molt més concret, perquè és la primera vegada en la meva vida que algú em titlla d’”irresponsable”. I no crec que NINGÚ em pugui donar lliçons de responsabilitat en les tasques que duc a terme.

3ª. Faig una darrera reflexió, aquest cop sobre el valor de les paraules, sobre el valor de la paraula en general: la paraula és una joia massa preciosa com per a emprar-la de manera lleugera o banal. I si ho és la paraula en general, encara ho ha de ser més la paraula emprada amb una connotació negativa que implica una desconsideració cap a la paraula mateixa i cap a les persones que en són destinatàries".