dijous, 31 de juliol de 2008

Ordre del dia del Plenari del Consell Comarcal

SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

Dia: dijous, 31 de juliol de 2008

Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal

Hora: 20:00 h

ORDRE DEL DIA:


1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL
2. Aprovació inicial d’una disposició general sobre tractament de dades de caràcter personal.

3. Donar compte del nomenament d’una assessora de presidència.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI
4. Conveni amb l'Agència Catalana de Consum per a la coordinació actuacions en matèria de consum 2008.

5. Conveni amb Pic del Cogulló, SL i l'Ajuntament d'Organyà sobre torre de telecomunicacions al Cogulló.

6. Declaració de BCIL de l’església de Santa Creu de Castellbó.

7. Declaració de BCIL de l’església de Sant Serni de Vila-rubla.

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LES PERSONES
8. Conveni amb la Secretaria General de Joventut de delegació de competències any 2008.

9. Conveni amb el Departament d'Educació de delegació de competències curs 2008/2009.

10. Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania en matèria de Serveis Socials i famílies 2008 (Contracte Programa).

11. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per la coordinació de Serveis Socials.

12. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.

13. Informes de Presidència.

14. Torn obert de paraules als alcaldes.

15. Precs i preguntes.