dijous, 16 d’abril del 2009

Les antenes de la Seu i el Centre Cultural les Monges

Des del nostre grup a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell hem presentat una proposta de plenari amb l’objectiu d’elaborar un estudi tècnic que determini les superfícies útils i l’estat actual de les mateixes del bloc més antic del Centre Cultural “les Monges”. Amb la proposta també es pretén obrir un període de reflexió entre tots els grups polítics per determinar i consensuar les possibilitats, necessitats i usos futurs per tal de completar el Pla Director.

Progrés recorda que el Centre Cultural “les Monges” és un conjunt de tres grans edificis ubicats al centre de la Seu i amb una superfície construïda molt important que ha permès donar cabuda de forma satisfactòria a les escoles municipals i a altres activitats lligades a la formació.

També que enguany fa deu anys de la compra d’aquest complex cultural i educatiu i que, des de llavors, s’han planificat els usos que havia d’encabir, de forma consensuada, a través d’un Pla Director que va servir de base per a les posteriors obres realitzades.

Dels tres grans blocs que consta aquest complex, el bloc més antic i que gira al voltant de l’antiga església de la Immaculada no té encara els usos definits ni s’hi han realitzat obres de reforma.

Actualment, en aquest bloc hi ha una superfície aproximada d’uns 1.000 metres quadrats repartits en quatre plantes que ofereixen noves possibilitats pel desenvolupament d’activitats culturals i formatives. Cal planificar la utilització d’aquests espais per tal de garantir-ne una gestió eficaç i racional dels mateixos.

L’edifici de les Monges s’ha convertit en un centre de referència de cultura i formació i cal planificar degudament la gestió dels espais que resten per no caure en la improvisació d’altres vegades.

La Torre, que es situaria al Pla de les Forques, permetria agrupar les antenes que es troben disperses pel centre de la Seu.

Aquesta actuació era un dels principals projectes del programa Territorios Digitales (2003/2006) sense que s’arribés a materialitzar.

Per altra banda, també hem presentat una proposta pel plenari amb la finalitat d’encarregar un estudi tècnic per a la construcció d’una torre de comunicacions al Pla de les Forques per tal que agrupi totes les antenes que actualment es troben en el mateix Pla de les Forques i les existents al centre de La Seu per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic.

També es ressalta la necessitat de recuperar el projecte de construir una Torre de Comunicacions al Pla de les Forques que centralitzi totes les torres i antenes de comunicacions que actualment operen a La Seu,

Hi ha la necessitat de buscar el finançament necessari al Govern central i a la Generalitat per a la construcció de la citada Torre de Comunicacions. Una vegada realitzat l’estudi i resolt el finançament de l’obra es pretén encarregar el projecte constructiu de la Torre per complir amb les finalitats citades. Al mateix temps, aquesta actuació pretén ser una nova fita visual de la ciutat.

Des de l’any 2002 existeix unanimitat per part dels diferents grups polítics de l’Ajuntament entorn de la necessitat de construir una torre de comunicacions al Pla de les Forques per tal de centralitzar totes les antenes que actualment hi ha distribuïdes pel centre de La Seu i al mateix indret del Pla de les Forques.

Els últims anys, el nombre de torres, antenes i parabòliques ha seguit augmentant, sobretot al capdamunt del Pla de les Forques, sense que aquest fet hagi suposat una disminució de les que es troben al centre de la ciutat.

Un dels objectius principals del projecte de Territorios Digitales era la construcció d’una torre de comunicacions que donés aquest servei sense que aquesta actuació s’hagi arribat a materialitzar.

L’Ajuntament ha de garantir una infraestructura que doni servei a les diferents antenes que actualment hi ha escampades pel centre de la Seu i al mateix Pla de les Forques.