dimarts, 5 de maig de 2009

Rebaixar un 20% els habitatges de protecció oficial per adaptar-se a la crisi

Ahir dilluns, durant el plenari, el nostre grup va presentar una proposta d’acord de plenari amb l’objectiu de rebaixar, com a mínim, un 20% el preu dels habitatges de protecció oficial a La Seu. Per fer-ho, el grup de Progrés proposava sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya el canvi de classificació de la ciutat de la Seu, passant de zona B (2.183 € / m2) a la zona C (1.773 € / m2).

Al mateix acord es demanaria que el mateix Departament tingui en compte el descens en el preu actual dels habitatges de lliure mercat i fixi, en conseqüència, uns nous preus màxims de venda per a l’habitatge concertat, i de règims especial i general. Aquest acord es faria arribar a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per tal de fer-lo arribar a altres poblacions que hi poguessin estar interessades.

L’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d’habitatge. Al mateix temps, les Administracions públiques han de poder disposar d’informació actualitzada, vàlida i fiable, a fi de poder actuar amb precisió i dissenyar les polítiques adequades per a la població.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya marca el preu màxim de venda dels habitatges de protecció oficial de preu concertat i de règims general i especial. Amb aquests preus s’elabora una classificació entre les diferents zones geogràfiques i poblacions de Catalunya amb els preus màxims de venda dels habitatges de protecció oficial.

Cal recordar que La Seu d’Urgell, actualment, està classificada a la zona B, amb un preu màxim de venda de 2.183 € / m2. pel que respecta al preu de l’habitatge concertat. Per contra, la nostra ciutat havia estat classificada, des de sempre, com a zona C.

Aquesta classificació a la zona B suposa un encariment molt important dels preu d’adquisició dels habitatges de protecció oficial pels ciutadans i un preu molt aproximat, a dia d’avui, al preu de lliure mercat. L’estudi per fixar aquests nous preus i zones es va realitzar amb dades d’un moment de màxima expansió del sector de la construcció i dels preus dels habitatges.

La davallada o caiguda dels preus dels habitatges per la crisi en el cas de la ciutat de La Seu ha provocat que el preu fixat per a l’habitatge concertat tingui molt poca diferència sobre el preu de lliure mercat.

Resulta evident que en temps de crisi cal adaptar les normatives a la realitat que estem vivint. Els preus dels pisos protegits són massa cars per les possibilitats dels ciutadans. A més, aquesta proposta es podria fer extensiva a d’altres ajuntaments de Catalunya durant els propers mesos.


Per desgràcia, i ja acostuma a ser habitual, la nostra proposta va rebutjada amb els vots a favor dels grups de la oposició i els vots en contra de CiU i ERC.