dimecres, 9 de setembre del 2009

Augment de la quota fixa de l'aigua a la Seu

Quan es va fer el traspàs de la gestió de l’aigua a HIULS des del nostre grup ja varem posicionar-nos en contra ja que tot plegat només responia a la necessitat de poder augmentar més el deute. Com que l’Ajuntament està al màxim que permet la llei es fa a través de la Societat d’Habitatge que és propietat de l’Ajuntament i, per tant, un deute que haurà de tornar l’Ajuntament.

Tot aquesta operació, de dubtós benefici per la millora de la qualitat del servei municipal d’aigua porta a un augment de la quota del rebut de l’aigua per part dels ciutadans. Amb les noves tarifes l’Ajuntament ingressarà més de 200.000 € de mes respecte l’any anterior.


Si la quota fixa abans era de 2,4 € cada quatre mesos i abonat ara la quota fixa per rebut serà de 12 €. Un augment del 400 % en la quota. A més, aquest augment és injust ja que penalitza igual a totes les persones, independentment de les seves rendes i del consum d’aigua. Una persona amb una vivenda petita i una renda baixa se li augmentarà el rebut el mateix que una persona amb una casa amb jardí, piscina i amb renda alta. En tot cas s’havia de penalitzar els consums elevats d’aigua per incentivar a l’estalvi i pagar en funció del consum.


Per veure la notícia es pot seguir el següent link.