dimecres, 4 de novembre del 2009

Cal replantejar el funcionament del Bus Interurbà

El grup municipal del PSC-Progrés a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat una proposta d’acord pel plenari del proper dilluns tal de fer un replantejament global i urgent del funcionament i utilització del Bus Interurbà per tal d’adaptar-lo a les necessitats reals de la població.


A la mateixa proposta també es proposa crear una comissió d’estudi amb representació de tots grups municipals, que, entre d’altres qüestions, estudiï reduir les parades, modificar els horaris, potenciar alguns recorreguts...


També la conveniència de canviar el model d’autobús per un de més petit que facilitaria l’accés a Castellciutat i aplicar preus reduïts i/o gratuïts als col·lectius com persones majors de 65 anys, famílies nombroses, persones amb algun de discapacitat física, nens/es de fins als 12 anys. Tanmateix, es creu necessari potenciar el servei als dies de mercat i ampliar-lo al dissabte.


Progrés recorda que l’auditoria Ambiental Municipal de la Seu d’Urgell recollia la necessitat de la creació d’una línia de transport col·lectiu que connecti els diferents nuclis urbans i el polígon industrial amb el centre de la ciutat (Acció 2.2.1) per tal de treballar cap a una mobilitat més sostenible.


Des del 24 de novembre de 2008 es va posar en funcionament el Servei de Transport Interurbà entre els municipis de la Seu d’Urgell, Ribera d’Urgellet, Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò i Valls de Valira. El grup municipal també afirma que després de gairebé un any des de la seva posada en funcionament, aquest, ha registrat una utilització molt per sota de l’esperada i desitjada provocant un augment de les aportacions dels diferents ajuntaments pels pocs bitllets venuts.


Aquest servei té un cost considerable pels diferents ajuntaments que hi participen i per la Generalitat, de prop de 140.000 € a l’any, sense que se’n tregui el rendiment esperat. Per contra, no s’ha contemplat cap mena de descompte ni bonificació en les tarifes del transport interurbà pels diferents col·lectius de la Seu i la difusió del mateix servei ha estat molt escassa.


Tot i la poca utilització del Bus Interurbà i la necessitat urgent de replantejar el funcionament actual des del grup de Progrés continuem apostant per fomentar un transport públic alternatiu al privat.