dilluns, 26 d’octubre del 2009

Resposta del Síndic de Greuges de Catalunya

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha elaborat un informe que dóna la raó a la denúncia presentada per Progrés al mes de gener referent a l’accés a la informació, a les còpies i a la data de les convocatòries de les sessions.

L’informe també destaca que “l’Alcalde ha de tenir la voluntat efectiva de facilitar les tasques als regidors amb l’accés a la informació”.


El grup municipal del PSC-Progrés vol donar a conèixer la resposta del Síndic de Greuges de Catalunya a la denúncia presentada pel grup municipal el gener del 2009. La resolució del Síndic repassa i recolza les diferents demandes de Progrés i constata que cal vetllar per tal que tots els regidors del consistori puguin desenvolupar les seves tasques municipals amb plenes garanties. També, que s’ha de respectar l’accés a la informació i a la legalitat vigent en aquesta matèria.


Després d’estudiar la resolució, Progrés exigeix a l’alcalde Batalla, i a tot l’equip de govern, que compleixi la resolució del Síndic, facilitant l’accés a la informació als membres del consistori en el temps i forma que recull la normativa vigent. Així, es donaria compliment a les demandes i múltiples denúncies públiques realitzades per tots els grups de la oposició durant la present legislatura.


Des del grup municipal es lamenta que l’Ajuntament ha tardat més de sis mesos a contestar les peticions del Síndic tot i la insistència de Progrés i del mateix Síndic. No obstant això, deu mesos més tard, s’ha pogut obtenir una resposta de la institució de la Sindicatura. A continuació es detallen textualment alguns dels fragments més importants de la resolució del Síndic:


Sobre les convocatòries de les sessions ordinàries del plenaris:

“Els dies de la convocatòria compten a partir de l’endemà en que es fa la convocatòria, sense tenir en compte els festius i deixant transcórrer de forma sencera el dia de la sessió...” i “...en conseqüència hi ha d’haver dos dies sencers laborables per a fer les oportunes consultes”. Progrés assenyalava que no hi havia cap dia hàbil.


Sobre la documentació suficient pels regidors:

“...la informació ha de ser prou clara i complerta...” Progrés lamentava que els expedients estaven incomplerts i sense temps per consultar-los.


Sobre la còpia dels documents:

“...l’accés a la informació municipals documental, implica el dret del regidor a obtenir còpia”. Progrés no podia obtenir còpia en nombroses ocasions.


Sobre la resposta a les demandes escrites:

“l’Alcalde i l’equip de govern han de tenir la voluntat efectiva de facilitar les tasques dels regidors”. Progrés denunciava que hi havia una actitud obstruccionista i de manca de transparència de la informació.


Esperem un canvi d’actitud de l’alcalde Batalla per tal de complir d’una vegada amb la legalitat vigent i amb les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya. A més, no és normal que l’equip de govern tardi més de sis mesos a contestar els requeriments del Síndic.