dimarts, 6 d’octubre del 2009

Pisos per a rics?

Encara que sembli impossible, CIU i ERC, van votar en contra de la nostra proposta que recollia establir un sistema de puntuacions per a l’adjudicació dels pisos de promoció pública que doni preferència a les famílies amb rendes baixes, famílies monoparentals, gent gran, joves, famílies nombroses, persones amb deficiència, etc.

És injust no donar puntuacions més altes a les rendes més baixes o a les situacions socials més desafavorides. D’aquesta manera, una persona empadronada a la Seu i amb una renda de 63.000 € a l’any tindrà exactament les mateixes possibilitats d’adquirir un habitatge que una altra amb uns ingressos precaris i amb possibles problemàtiques socials. On anirem a parar?