dimarts, 29 de juny del 2010

Sentència del TC sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

Segons les informacions rebudes fins el moment, el Tribunal ha declarat inconstitucionals algun dels 223 articles de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquest Tribunal no té l’autoritat moral que seria desitjable per emetre una sentència d’aquesta transcendència.

La sentència no ha donat la raó al PP, que va impugnar 129 articles de l’Estatut, ja que ha estat declarat constitucional, tot i que la sentència inclou algunes modificacions substancials que no compartim.


L’Estatut continua viu, segueix essent la llei de lleis catalana i es manté la vigència de la seva arquitectura fonamental i d’una gran majoria del seu contingut. De fet, no s’ha de tornar cap competència ni està en perill el finançament.


Reiterem la nostra convicció que Catalunya és una nació, per raons històriques i perquè així ho creuen i ho han expressat reiteradament els seus ciutadans


No renunciem a les aspiracions de Catalunya contingudes en l’Estatut que van votar els catalans.


Continuem defensant el contingut íntegre de l’Estatut, perquè l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és el reflex de l’aspiració majoritària d’autogovern de Catalunya i l’expressió majoritària de la unitat civil i política del poble de Catalunya. A més, el pacte entre el Parlament de Catalunya i les Corts Generals per definir l’encaix de Catalunya a Espanya a la llum de la realitat del segle XXI.


La Unitat és la millor via per defensar aquesta voluntat majoritària del poble català.


La indignació del poble de Catalunya davant la falta de visió política i història TC ha de ser expressada amb fermesa, determinació, serenitat i intel·ligència.


Hem d’evitar que la sentència d’un Tribunal sense autoritat moral desemboqui en un conflicte entre Catalunya i Espanya perquè les Corts espanyoles també van votar el nostre Estatut i hem de treballar perquè en defensin el seu contingut.


També perquè l’Estatut es va fer amb esperit de concòrdia i és amb esperit de concòrdia que Catalunya ha de saber aconseguir els seus objectius i aspiracions nacionals.