dijous, 4 de febrer de 2010

Augment del 30% del rebut de les escombraries

El grup municipal del PSC-Progrés a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es mostra totalment contrari a l’augment del 30% de les taxes de recollida d’escombraries aprovades per la Mancomunitat de l’Urgellet. Per aquest motiu, es presentarà una proposta al plenari de l'Ajuntament del proper dilluns dia 1 de febrer, per què el Ple es pronuncií en contra i demani a la Mancomunitat la suspensió de l’augment del 30% de la taxa per a la recollida d’escombraries aprovada el dia 20 de novembre de 2009.

Progrés recorda que la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, en sessió de 20 de novembre passat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per a la recollida d’escombraries, acord que va ser recorregut pel grup municipal del PSC-Progrés, cosa que de moment ha paralitzat la seva entrada en vigor. És per aquest motiu que ara es demana el pronunciament del Ple de l'Ajuntament i així poder paralitzar-ho definitivament.

Segons Progrés, és del tot necessari que el plenari de l’Ajuntament es pronunciï al respecte al tenir La Seu, un paper molt important a la Mancomunitat, ja que els urgellencs aportem, aproximadament, un 80% dels ingressos de la Mancomunitat.

Aquesta nova Ordenança modifica la quota a pagar per a tots els habitatges i per a tots els establiments comercials i/o de restauració corresponent a tots els serveis de recollida, paper, vidre, envasos, fracció orgànica i els voluminosos, així com el servei de deixalleria. Augmenten tots els conceptes un 30 % per a l'any 2010.


Des de Progrés s’afirma que la situació econòmica actual desaconsella l’augment del 30% de la taxa i, per tant de la pressió fiscal, amb més impostos sobre els ciutadans. A més, en el moment d’aprovar els nous preus, no es van explicar el més mínim els continguts de les noves ordenances de la Mancomunitat, ni als ciutadans ni als diferents grups municipals de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.


També es recorda que la Mancomunitat té contractat el servei de recollida, mitjançant una concessió administrativa fins a l’any 2015, amb un preu ja establert a l’inici de la concessió, l’any 2008, fet que no justifica un augment dels costos de la recollida.