diumenge, 11 de gener del 2009

Externalitzacions municipals pel 2009

El nostre grup municipal a l’Ajuntament de la Seu evidencia el desmantellament de l’estructura municipal actual a través de múltiples externalitzacions dels serveis municipals sense un projecte clar de ciutat ni d’idees ambicioses amb el pressupost per a l’exercici 2009.

El pressupost 2009, que s’hauria de sotmetre a votació avui dilluns, contempla l’externalització de varis serveis públics com l’aigua, la neteja viària i els serveis socials. Així com, unes despeses corrents, sobretot de personal, excessives i inviables per al normal funcionament de l’Ajuntament. A més, una vegada més, s’utilitza la Societat d’Urbanisme, HIULS, per especular financerament i endeutar més la corporació i no per a fomentar polítiques d’accés a l’habitatge.

Pel què fa a l’externalització de la neteja viària es contempla una aportació a la Mancomunitat d’Escombraries de 538.436 € pel 2009 suposant una augment del cost d’aquest servei del 45% respecte la mitjana del cost dels últims 5 anys.

L’Ajuntament té unes despeses de capítol 1 de personal excessives ja que representen un 53% del pressupost total de l’Ajuntament. Es recorda que les administracions públiques es mouen entorn del 30% de despesa en personal i que la situació de l’Ajuntament de la Seu és insostenible.

Amb el pressupost 2009 es pretén vendre l’explotació del servei d’aigua per uns 3 milions d’euros per un període de 50 anys. Per tant, a canvi de rebre 3 milions d’euros a l’any 2009 l’Ajuntament perdrà els drets d’explotació fins a l’any 2059. Aquest fet suposa un clar perjudici per a tots els governs municipals que entrin a l’Ajuntament a partir d’ara ja que es quedaran sense un ingrés molt important.

Amb aquesta aportació de 3 milions d’euros es finançarà despesa corrent del consistori. Per tant, es repeteix la situació de la venta de patrimoni per a finançar despesa corrent. També cal recordar que aquests diners extraordinaris s’aconseguiran a través d’un crèdit de la Societat d’Urbanisme HIULS, de capital municipal. Per tant, a través d’aquesta operació especulativa l’Ajuntament es pot endeutar més del què ho podria fer directament.

Aquesta operació també contempla un augment del preu del preu de l’aigua per a tots els ciutadans previst pel 2009 ja que la quota fixa dels rebuts passa de 1,98 a 9 € a cada rebut (augment del 360%). També s’augmentarà el 3r. tram del consum.

Amb aquest pressupost hipotequem als Ajuntaments del futur ja que, en un any de crisi, augmentem els impostos 3 vegades per sobre de la inflació, endeutem a l’Ajuntament per sobre els límits legals i ens venem el servei d’aigua per 50 anys i cobrem tot el preu al primer any.

Segurament que la manca de transparència amb la documentació del pressupost responia a un clar interès d’alguns membres de l’equip de govern per amagar la veritat sobre les xifres i els continguts del pitjor pressupost presentat en els darrers anys.