dijous, 31 de gener del 2008

AVANÇAMENT DE LA PROPOSTA DE PROGRÉS PEL PLENARI


El nostre grup municipal traslladarà una proposta al plenari de l’Ajuntament de la Seu del proper 4 de febrer. En aquesta iniciativa es contempla encarregar un Pla Especial pels barris del Poble Sec, de St. Antoni i de St. Pere que resolgui els problemes urbanístics actuals, conjuntament amb l’Ajuntament de Valls del Valira. Aquest Pla permetria conèixer les necessitats de serveis i d’infraestructures d’aquests nuclis i planificar el seu futur creixement urbanístic.

Al mateix temps, es demana suspendre la concessió de noves llicències d’obres per part de l’Ajuntament de la Seu i de Vall del Valira fins a l’aprovació del Pla per evitar que es continuï construint d’una manera desordenada i massificada. Cal aturar que es facin més edificis de pisos urgentment.

El fet no planificar conjuntament, entre els dos municipis, el desenvolupament urbanístic d’aquests barris està comportant un creixement desordenat i massificat que perjudica la qualitat de vida dels seus veïns i el futur d’aquests nuclis. Cal recordar que existeixen instruments jurídics i urbanístics per ordenar i regular el creixement en barris com aquests i així, assegurar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Si no garantim un creixement ordenar i sostenible dels nostres barris podem tenim problemes de subministraments, d’accessos, vialitat i d’equipaments públics en un futur pròxim. Cal recordar que els serveis bàsics de la totalitat d’aquests barris els presta l’Ajuntament de la Seu, i no el de Valls de Valira, com ara aigua i clavegueram.