dijous, 10 de gener del 2008

S'HA SUSPÈS EL PLA ESPECIAL DEL CENTRE HISTÒRIC

Avui surt una notícia durant l’informatiu de Pirineus TV on tots els grups de l’Ajuntament comenten el seu posicionament sobre un tema força important per a la ciutat. Es tracta de la suspensió del Pla Especial del Centre Històric en el darrer plenari de l’any. Crec que val la pena comentar alguns aspectes sobre com ha evolucionat aquest tema durant els darrers mesos.

El nostre grup ja va votar en contra quan es va fer l’aprovació inicial al·legant deficiències importants en la proposta presentada per l’equip de govern. Vàrem veure que l'estudi no contemplava el model urbanísitc més adequat pel barri antic i, a més a més, hi mancaven una sèrie de projectes complementaris obligatoris segons la normativa de plans especials.

Finalment, s’ha imposat el sentit comú, i s’ha acordat, entre tots els grups, després de molt insistir, suspendre l’acord que es va prendre a l’octubre del 2007. S’ha suspès l’acord i es tornarà iniciar el projecte per a fer un nou Pla Especial que garanteixi la qualitat urbanística d’una zona tan sensible com el centre històric.