dimarts, 8 de gener del 2008

EXTERNALITZACIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA


L’equip de govern, a través de l’últim plenari del passat mes de desembre, va realitzar el pas previ per a poder externalitzar el servei de la neteja viària a través d’una modificació dels estatuts de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.

El nostre grup hi està en contra ja que la decisió suposaria un augment del cost econòmic anual per part de l’Ajuntament. També una pèrdua de control d’un servei bàsic i molt important com la neteja dels carrers ja que passarà a dependre d’una empresa externa. Pel què fa als treballadors de la neteja, aquests deixaran de treballar per l’Administració i passaran a l’empresa privada perdent la seva condició de funcionaris.


El fet de no invertir més diners en recursos materials ni humans durant els últims anys ens ha portat a una situació crítica en la neteja de la via pública. Durant molts anys aquest mateix servei de neteja ha estat un exemple en la neteja de la nostra ciutat reconeguda per la gent de la Seu i per als visitants que ens venien a veure.


Crec que l’ajuntament ha d'oferir serveis públics de qualitat i no privatitzar-los a través d’empreses privades que només responen a interessos econòmics. Aquesta actuació que prepara l’equip de govern és fruit de la seva mala gestió durant els darrers anys en un tema tan sensible com la neteja dels nostres espais públics. Per contra es dona a entendre que és un problema de productivitat de les perosones que formen part de la brigada de neteja.


La Seu té, a dia d’avui, els mateixos carrers i treballadors que fa sis anys, i per contra, uns resultats que no satisfan a ningú. A més a més, la nostra ciutat i el seu Ajuntament tenen les dimensions idònies per a poder gestionar directament i, d’una manera eficient, aquest servei.