divendres, 9 d’abril de 2010

GOVERN I PROGRÉS ACORDEN UN PACTE D'AUSTERITAT PELS PROPERS TRES ANYS

L’objectiu del Pacte és haver reduït en un milió d’euros les despeses municipals al final dels tres anys (2010-2012), per ajustar-les als ingressos reals de l’Ajuntament. Govern i Progrés han fet una acte de responsabilitat i han aparcat les diferències per assegurar la viabilitat econòmica de la institució en el futur.

El Govern municipal i el PSC-Progrés han convocat aquesta roda de premsa per tal d’anunciar que les dues parts han arribat a una acord per tal d’afrontar un PACTE D’AUSTERITAT pels propers tres anys que permeti rebaixar la despesa ordinària en un milió d’euros.


El contingut del Pacte elabora un anàlisi de l’evolució dels ingressos i de les despeses de l’Ajuntament dels darrers anys i proposa una reducció gradual de la despesa corrent fins al 2012. Reduint 250.000 € l’any 2010, 350.000 € el 2011 i 400.000 € el 2012.


El 50% de la disminució de la despesa afectarà al capítol 1 de personal, a través de la reducció de les hores extraordinàries i de la reestructuració de la plantilla municipal. La resta, afectarà al capítol 2, on s’hi imputen una part important de la despesa corrent com els lloguers, les activitats culturals, esportives i festives, escoles municipals... i el capítol 4, amb les transferències corrents (subvencions, ingressos a patronats, mancomunitats i altres).


Entre d’altres mesures, es preveu aplicar el 75% del romanent de tresoreria de l’exercici 2009 per substituir, en el mateix import, la previsió d’ingrés per dividends de la Societat HIULS. També es preveu una reducció del 5% de les compensacions per assistències i dels salaris dels regidors i de les assignacions als grups polítics. Es contempla la no externalització del servei de neteja viària.


Des de les dues parts també s’ha acordat la creació d’una comissió de seguiment que es reunirà de forma periòdica per tal de fer el seguiment del compliment dels objectius que fixa el Pacte.


Segons el portaveu del govern municipal, Jesús Fierro, “estem entrant cap a un nou model de gestió, produït per la conjuntura econòmica, que ha fet caure els ingressos corrents per sobre del milió d’euros. L’objectiu es sumar l’esforç de tots els grups, amb responsabilitat i rigor.”.


Segons el portaveu del grup municipal del PSC-Progrés, Òscar Ordeig, “a partir d’aquest Pacte, comença l’hora de la veritat. Caldrà aplicar-lo íntegrament i amb rigor per tal d’assegurar la viabilitat de les finances municipals”.