dimarts, 6 d’abril del 2010

Recta final pel Pacte d'Austeritat municipal

Des del grup municipal del PSC-Progrés i des de l’equip de govern es porten vàries setmanes treballant per tal d’arribar a un acord sobre com reestructurar les finances municipals.

El Pacte d’Austeritat s'hauria de duu a terme en les anualitats del 2010 al 2012 i suposaria, al final dels tres anys, haver aconseguit una reducció d'un milió d’euros en les despeses municipals.


Des del nostre grup valorem positivament les negociacions i el treball que s’està portant a terme amb l’equip de govern municipal per tal d’arribar a un acord o Pacte d’Austeritat. Aquest acord, tindria com a principal objectiu equilibrar les despeses municipals amb els ingressos reals de l'Ajuntament, adaptant les finances municipals a la situació de crisi econòmica.


Cal recordar que, el passat 15 de febrer, es va fer arribar a l’equip de govern una carta on expressava la seva preocupació per l'estat de les finances municipals i es proposava un Pacte d'Austeritat per tal de reduir les despeses estructurals de l'Ajuntament en un milió d’euros i així equilibrar els ingressos reals de l'Ajuntament amb les despeses.


La reducció de les despeses municipals s’hauria de realitzar a través de la disminució dels costos de personal, (capítol 1), i dels costos de funcionament de determinats serveis (Capítol 2) i de les transferències corrents (Capítol 4). El contingut de l’acord detallaria de manera més específica i concreta les partides i els imports a modificar per a cada anualitat.


Progrés ha proposat un dotzena de mesures per tal de facilitar l'equilibri de les finances municipals. Entre altres, la reducció del 10% dels salaris dels regidors i de les assignacions als grups polítics per tal que els regidors siguin els primers en donar exemple de contenció i d’austeritat. També ha proposat que no s'externalitzi el servei de neteja per poder estalviar una quantitat important de diners.


Aquest pacte també hauria de garantir que no s’augmentin els impostos i les taxes municipals per sobre de l’IPC durant els anys que duri l’acord per tal de no penalitzar els ciutadans de La Seu.


També s'espera que la resta de grups municipals del consistori, IC-Verds i PP, es sumin i subscriguin els continguts del Pacte d’Austeritat per tal d’obtenir el màxim de consens en la seva aprovació i desplegament posterior. De fet, valorem molt positivament que l’equip de govern hagi acceptat l’oferta de diàleg per arribar a un bon acord ja que l’actual situació econòmica així ho requereix. A més, hem constatat que tenim un problema estructural d’un milió d’euros i que cal solucionar-lo de manera urgent.