dijous, 8 d’abril de 2010

Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Dia: Dijous, 8 d'abril de 2010
Hora: 20:00h
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
Caràcter de la Sessió: Ordinari

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL

2. Designació del Sr. Joaquim Pascuet Mollet membre de les Comissions Informatives: ratificació de Decret.
3. Delegació puntual de representant a la Junta Rectora del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida: ratificació de Decret.
4. Pròrroga del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al servei d'assessorament jurídic als ajuntaments de la comarca i proposta per prorrogar les adhesions dels ajuntaments.
5. Aprovació de les bases per a la contractació d’una operació de tresoreria.

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI

6. Conveni amb el Departament de Medi Ambient per a l'Oficina Local d'Habitatge 2010.
7. Conveni amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a la tramesa d'informació sobre camins.
8. Declaració de BCIL Església de Sant Genís del Querforadat.
9. Declaració de BCIL Església Sant Martí d'Ansovell vell.
10. Declaració de BCIL Església de Sant Martí d'Ansovell.

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES

11. Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la gestió de l'Oficina Jove.
12. Conveni amb l’Associació Coordinació Rural de Catalunya per a l’extensió del Servei de Voluntariat Europeu a la comarca.
13. Addenda al Conveni amb el Departament d'Educació per a l'actualització dels recursos econòmics per als serveis d'ensenyament: ratificació de Decret.
14. Pròrroga del Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i l'Associació ASPID per a la inserció laboral de persones amb discapacitats.
15. Moció de Presidència: Consulta sobre la independència.