dimecres, 26 de gener del 2011

Els vehicles abandonats a la via públicaEl grup municipal del PSC-Progrés ha constatat que darrerament s’ha incrementat considerablement el número de vehicles abandonats pels carrers de la ciutat.

Aquest fet suposa una degradació en l’espai urbà i un risc per a les persones.

Progrés ha reclamat a l’ equip de govern CiU-ERC més implicació per tal de donar una resposta ràpida a les queixes dels ciutadans davant la proliferació de vehicles abandonats en els carrers de la Seu.

Progrés vol que es faci complir l’ordenança que regula la utilització de la via pública que preveu que un cotxe només pot estar aparcat en un mateix lloc un màxim de set dies.

Cal evitar el deteriorament actual del paisatge urbà de la ciutat, amb vehicles abandonats que es desguassen en mig de la via pública, incrementant el malestar dels ciutadans més directament afectats.

En els darrers mesos, en zones com ara la dels voltants del carrer Monturull (al costat de la caserna de la guàrdia civil) o bé a l’explanada del davant del parc de bombers, al costat del cementiri, al passeig del parc,.... es poden trobar cotxes abandonats, en alguns casos, força deteriorats. Molts d’aquests vehicles han estat requisats prèviament per les autoritats judicials.

Els cotxes abandonats i desvalisats suposen a més un perill per les persones i, especialment, pels infants que juguen en espais propers als mateixos, justament pel seu elevat grau de deteriorament.

Progrés ja ha denunciat en reiterades ocasions durant els últims 7 anys la manca de sensibilitat de l’equip de govern municipal envers aquesta imatge de deixadesa que perjudica a La Seu.