dimecres, 19 de gener del 2011

Reducció del 50% dels sous polítics


Progrés considera excessiu i innecessari que l'alcalde més 3 regidors i un assessor polític, tinguin la consideració d' alliberats amb sou públic. Això representa una despesa anual de més de 200.000 euros.


Davant l’actual situació de crisi econòmica Progrés veu del tot improcedent mantenir l' actual despesa de sous de polítics i assessors.


L’Ajuntament manté en nòmina, a banda de l’alcalde Albert Batalla que cobra el sou com a diputat autonòmic, a tres càrrecs electes, al tinent d’alcalde de finances, Jesús Fierro, i les regidores de benestar social, Anna Vives i de joventut, Mireia Pellicer. A més d' un assessor polític, Joan Carles Pie, que realitza aquesta funció des de Barcelona, ja que es entrenador d'un equip de basquet del FC Barcelona, (Fet del tot insòlit).


Progrés proposa reduir a la meitat els càrrecs públics amb sou i suprimir la figurar de l'assessor polític.


Progrés proposa que l’estalvi, conseqüència de la reducció a la meitat de les nòmines innecessàries de regidors i assessors, podria reinvertir en polítiques encaminades a millorar l’estat del benestar dels ciutadans de La Seu.


Des de l’any 2003 els successius governs de CiU–ERC han incrementat considerablement els sous dels tinents d’alcalde i regidors de l’Ajuntament. Només entre els anys 2004 i 2008 va augmentar en un 40 per cent la nòmina del tinent d’alcalde de CiU, passant dels 36.120 euros als 52.500 euros.


Un excés de despeses innecessàries que s’afegeix a un descontrol de la gestió dels diners públics. Més de la meitat del pressupost es destina a pagar al personal de l’Ajuntament. Una situació insostenible que fa imprescindible un replantejament i una reestructuració de determinants serveis. El grup municipal de Progrés aposta per l’austeritat, començant per donar exemple els representants polítics.