dilluns, 24 de gener del 2011

A FAVOR DE LA DESCENTRALITZACIÓ DE LA GENERALIAT AL PIRINEUL’anunci del nou delegat de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Albert Alins, d’una possible supressió de les delegacions sectorials de l’administració autonòmica, seria un “greu error polític” que comportaria més discriminació i més desigualtats entre territoris.


Progrés reitera la seva aposta per la descentralització al Pirineu, defensant un equilibri territorial propi que augmenti la representació política i acosti els serveis de l'administració de la Generalitat al territori.


El grup municipal del PSC-Progrés considera que tancar delegacions territorials i nomenar nous representants del govern, un per comarca, suposa un pas enrere en les polítiques descentralitzadores de reconeixement del Pirineu aplicades en els últims set anys i, al mateix temps, suposa un pas enrere en l'aposta del reconeixement del Pirineu per ajudar a resoldre les deficiències en els serveis públics i en les infraestructures.


Eliminant la major part de les delegacions territorials excusant-se en la crisi econòmica i l’estalvi és amagar la veritat, “CiU no creu en el Pirineu”, com es va demostrar durant l’etapa dels 23 anys de govern de Convergència i Unió.


Tal com recull una moció presentada pel grup municipal de Progrés a principis del mes de desembre en el plenari de l’ajuntament de La Seu, la crisi econòmica no ha de servir d’excusa per tal de retallar o fer marxa enrere en la descentralització de l’administració de la Generalitat, així com de gran part dels seus serveis al Pirineu.


Progrés creu que el nomenament, que ja ha anunciat CIU, de representants del delegat territorial al Pirineu a cada comarca, acompanyat de la supressió de les delegacions de cada Conselleria, tret de la de salut, no suposarà cap estalvi de diners. Ben al contrari. Serà pràcticament el mateix nombre que els directors territorials, amb la diferència que aquests tindran una funció clarament de comissari polític i no de millorar l' eficàcia de l'administració, com era en el cas dels anteriors delegats que havien de ser funcionaris de nivell A, per tant, llicenciats.


El PSC-Progrés creu que s’ha de seguir apostant d’una manera clara i contundent a favor del Pirineu amb polítiques descentralitzadores que millorin, en definitiva, la qualitat de vida dels seus ciutadans.