dimecres, 3 d’octubre del 2007

PER A UN NOU IMPULS DEL SOCIALISME CATALÀ


Si voleu us podeu descarregar el document de debat i reflexió de cara a l'XIè. Congrés del PSC a l'adreça: http://es.geocities.com/onzecongres/Doc_CAT.pdf