divendres, 19 d’octubre del 2007

PLENARI DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL


El passat 11 d’octubre es va celebrar plenari al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Dels diversos temes de l’ordre del dia que es varen tractar crec que seria bo destacar alguns aspectes importants per la comarca, així com el posicionament i argumentació del nostre grup durant la sessió plenària.

A continuació aniré assenyalant alguns dels punts més importants que es varen sotmetre a votació:

Ens sembla una iniciativa molt bona per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat de crear aquesta Xarxa d’Oficines Integrades amb l’objectiu d’oferir un model integrat d’atenció al ciutadà facilitant d’una manera notable la relacions ciutadà-administracions i evitaran haver-se de desplaçar.

Aprovació del compte general de l’exercici 2006, si s’escau:

Serem coherents amb el vot contrari del pressupost inicial del 2006. Llavors ja varem dir:

· Inversions repetides diferents anys que no s’executen.

· Dubtes sobre la viabilitat i la gestió de la planta fotovoltaica i de la biomassa.

· Comentava la necessitat d’augmentar la presència dels SAT als Ajuntaments.

· La incoherència de contractar 2 assessors en una institució de les dimensions i característiques del Consell.

· També ens oposàvem a la despesa exagerada dels consellers que formen el govern.

Per altra banda, després de més de vint mesos des de l’aprovació del pressupost inicial també creiem que cal fer noves aportacions:
El resultat pressupostari del 2006 ha estat de 272.000 € que valorem com a positiu. Per altra banda, si mirem el resultat acumulat (romanent de tresoreria) suma un total de 628.849 €. Tancar l’exercici amb positiu és bo però creiem que no ho és acumular molt romanent de tresoreria ja que es desaprofiten recursos econòmics disponibles que podrien servir per a noves accions.

Pressupost inicial: 8.975.000 € i el pressupost final: 10.752.000 € ( augmentant el 20 % respecte a la previsió inicial). Per altra banda, d’aquest 10.752.000 € només n’executen el 70 %. Per tant, hi ha més de 3.000.000 € que no s’ha executat i que no sabem si al final es faran.

La major part d’aquests 3.000.000 € no executats venen del capítol d’inversions:

· Despesa en inversions executada ha estat: 1.528.000 €.
· Despesa en inversions no executada: 2.812.000 €
· No hem executat 65 % dels diners de les inversions.

No hi ha endeutament. Està més que estudiat, que és bo que les administracions s’endeutin per tal d’incentivar l’economia de la zona. Sempre en funció de les dimensions i el pressupost del consell.

Tampoc entenem com és que fa tants anys que pressupostem fer el nou edifici del Consell (pressupostat també al 2007) i no es tira endavant.

Conveni amb l’ajuntament de la Seu per a la fibra òptica:

L’Ajuntament de la Seu té un projecte per a la canalització de la fibra òptica. Aquest projecte contempla la connexió de diversos edificis públics, entre els quals es troba inclòs el CCAU, i amb la subvenció per part de territorios digitales.

No entenem com el CCAU, es gasta més de 30.000 € en una obra que creiem que l’hauria de finançar l’Ajuntament de La Seu (igual que fa amb els edificis propietat de la Generalitat i els de l’Estat). A més a més, si tenim en compte els problemes a nivell d’infraestructura tecnològica a la comarca, segur que aquests 30.000 € haurien estat millor invertits en municipis que a dia d’avui tenen molts problemes per accedir a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Aprovació de protocol d’actuació en matèria d’atenció a la infància, adolescència i joves de risc:

Creiem que aquest protocol dona un pas més des de la creació de la Comissió Tècnica per a l’atenció dels menors en risc al 2001. Amb l’objectiu de coordinar les diferents institucions (ajuntament de la Seu, CCAU, hospital de la Seu, Institut català de la Salut, Mossos d’esquadra i Generalitat) en els casos de sospita o certesa d’abusos o maltractaments a menors. El protocol contempla la creació d’una comissió de seguiment i execució del protocol que permeti avaluar l’eficàcia i adaptar-lo a les necessitats reals.

Nosaltres creiem que s’ha de donar prioritat a la creació d’aquesta comissió de seguiment per tal de liderar i supervisar el protocol i evitar que es converteixi, com passa moltes vegades, en una pura declaració d’intencions.

Torn de precs i preguntes:

Creiem que seria interessant, coincidint amb el final de la subvencions de territorios digitales, que es faci una sessió informativa per fer balanç i explicar tota la feina que s’ha realitzat en relació a les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la comarca.