dijous, 14 d’octubre del 2010

Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Dia: dijous, 14 d'octubre de 2010
Hora: 20:00
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Caràcter de la Sessió: Ordinari

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL
2. Conveni amb l'AEAT i la FEMP per al subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals: ratificació de Decret
3. Addenda al Conveni amb el Consorci AOC per a la prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals en l'àmbit de les TIC: ratificació de Decret
4. Sol·licitud de compatibilitat laboral de la Sra. Mercè Mill Pons
5. Aprovació compte 2009
6. Inventari de béns 2009
7. Pla economico financer d'estabilitat pressupostària
8. Renovació operacions de tresoreria
9. Préstecs, sol·licitud d'autorització i pla de sanejament financer
10. Modificació de crèdit número 3

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI

11. Aprovació conveni de col.laboració amb FIDEM.
12. Adhesió a la Film Commission
13. Declaració de BCIL de l'església de la Purificació d'Adrall
14. Declaració de BCIL de l'església de Sant Tirs del Pla de Sant Tirs
15. Declaració de BCIL de l'església de Sant Esteve d'Alàs
16. Declaració de BCIL de l'església de Sant Gervasi de Castellnou de Carcolze
17. Declaració de BCIL de l'església de Sant Andreu d'Arcavell
18. Declaració de BCIL de l'església de Sant Pere de Bellestar
19. Declaració de BCIL de l'església de Sant Vicenç d'Estamariu
20. Declaració de BCIL de l'església de Sant Martí de Bescaran
21. Declaració de BCIL de l'església de Sant Martí d'Albet
22. Declaració de BCIL de l'església de Sant Fruitós de Carmeniu
23. Declaració de BCIL de l'església de Sant Romà de Perles
24. Declaració de BCIL de l'església de Sant Serni d'Arfa
25. Declaració de BCIL de l'església de Sant Genís de Tost

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES

26. Aprovació del conveni de formació amb ASPID.
27. Aprovació de conveni amb l'AMPA d'Oliana pel menjador escolar.
28. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.
29. Informes de Presidència.
30. Torn obert de paraules als alcaldes.
31. Precs i preguntes.