dimecres, 27 d’octubre del 2010

Progrés proposa que la catedral sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat


Aquesta declaració suposaria un impuls important per l’economia de La Seu (turisme, comerç...).


Ara cal fer un bon projecte i buscar complicitats amb el Departament de Cultura de la Generalitat, amb la Diputació de Lleida i altres institucions.


El grup municipal del PSC-Progrés a l’Ajuntament de la Seu proposarà iniciar el procés pel qual es sol·liciti al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que seleccioni el Conjunt Monumental de la Catedral de La Seu d’Urgell com a bé susceptible d’ésser declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.


El portaveu de Progrés, Òscar Ordeig, va plantejar aquesta proposta a l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, en el marc de la reunió que mantingueren la setmana passada al Palau Episcopal.


Des de l’any 1972, la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura), a través de la “Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural”, promou un Pla de Protecció dels Béns Culturals i Naturals del món (Patrimoni de la Humanitat o Patrimoni Mundial –world heritage).


El Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO és qui decideix la inserció de béns naturals o culturals a la Llista del Patrimoni Mundial. Aquest Comitè exigeix complir una sèrie de requisits per a que un bé sigui considerat de valor universal excepcional.


Progrés manifesta que La Seu d’Urgell gaudeix d’un conjunt monumental arquitectònic (Catedral de Sta. Maria d’Urgell, Claustre, Església de Sant Miquel...), que constitueix un Patrimoni Històric i Artístic singular i que ens dóna personalitat com a ciutat pirinenca. Aquest conjunt arquitectònic reuneix molts dels requisits que la UNESCO exigeix per a ser inclòs en la Llista de Patrimoni Mundial.


A més, la inclusió d’aquest conjunt monumental en la Llista de Patrimoni Mundial de la Humanitat suposaria un reconeixement internacional que comportaria un revulsiu econòmic i turístic per a la nostra ciutat.


A La Seu tenim la sort de disposar d’un monument de gran valor que cal potenciar encara més per tal de donar-lo a conèixer arreu del món.


Ara cal buscar complicitats a nivell local i entre les diferents administracions públiques per tal que la proposta arribi a bon port.